Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

EXEKUČNÍ ŘÁD (zákon č. 120/2001 Sb.)

Ncp 211/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k žalobě pro zmatečnost z důvodu podle § 229 odst. 4 o. s. ř. 

Ncp 215/2020 specifikace: věcná příslušnost okresních soudů k vylučovací (exindační) žalobě v exekuci

Ncp 438/2020 specifikace: Věcně příslušným soudem k řízení o žalobě pro zmatečnost, podané z důvodu podjatosti (vyloučení) soudce (soudců) odvolacího soudu, směřující proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího, kterým tento odvolací soud rozhodl o odmítnutí odvolání proti exekučnímu příkazu pověřeného soudního exekutora, je okresní (exekuční) soud.

Ncp 465/2020 specifikace: věcně příslušným exekučním soudem je vždy okresní soud 

Ncp 513/2020 specifikace: K projednání a rozhodnutí žaloby na obnovu řízení podle § 228 o. s. ř., jakož i k projednání a rozhodnutí  žaloby pro zmatečnost podané z důvodů podle § 229 odst. 1 o. s. ř., které směřují proti rozhodnutí krajského soudu, který rozhodoval jako soud odvolací o odvolání směřujícím do rozhodnutí soudního exekutora vydaného v rámci exekučního řízení, jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

Ncp 518/2020 specifikace: K exekučnímu řízení jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Ncp 572/2020 specifikace: K řízení o žalobě pro zmatečnost, kterou je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu v exekučním řízení a ze které se podává, že byla podána z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 o. s. ř. (bez ohledu na to, zde je tento důvod přípustný), je v prvním stupni příslušný krajský soud, jehož rozhodnutí bylo žalobou pro zmatečnost napadeno.

Ncp 640/2020 specifikace: K řízení v exekuční věci o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost podané z důvodů podle § 229 odst. 1 písm. e), f), g) o. s. ř. jsou v prvním stupni věcně příslušné.

Ncp 653/2020 specifikace: K projednání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení, které směřují proti rozhodnutí soudního exekutora, je dána věcná příslušnost okresních soudů.

Ncp 12/2021 specifikace: K řízení o žalobě pro zmatečnost, kterou bylo v exekučním řízení napadeno rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího, jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.

Ncp 143/2021 specifikace: V případě, že se společník společnosti s ručením omezeným domáhá proti takové společnosti vyloučení bytové jednotky z dobrovolné dražby realizované soudním exekutorem podle § 76 odst. 2 exekučního řádu, přičemž takový žalobní požadavek odvozuje od existence svého práva - jako společníka žalované - na převod bytové jednotky z vlastnictví žalované do svého vlastnictví, je k projednání takové sporné věci dána věcná příslušnost krajských soudů podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř.

Ncp 580/2021 specifikace: K řízení o žalobě pro zmatečnost, kterou je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu v exekučním řízení z jiných důvodů, než uvedených v § 229 odst. 3 a 4 o. s. ř. (bez ohledu na to, zda je takový důvod přípustný), je v prvním stupni příslušný okresní soud (exekuční soud), který o věci rozhoduje v prvním stupni.