Přejít k obsahu

Okresní soud Praha - východ

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

základní informace

                    Okresní soud Praha - východ

                            Na Poříčí 20/1044
                             112 97 Praha 1

                              IČO: 00024571
 

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Vyřizování stížností

Soudní poplatky

Informace k podávání předběžných opatření

Základní informace o soudech a soudcích

Informace o platbách bankovním převodem

Informace pro oběti trestných činů

Základní informace o příjmu podání v elektronické podobě

Etický kodex soudce

Pražský adresát služeb pro osoby v tíživé životní situaci

 

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@osoud.phav.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Interní protikorupční program - aktualizace k 13.5.2021

Etický kodex

GDPR

Seznam poradců

Strukturovaný profesní životopis - Mgr. Stejskalová

Strukturovaný profesní životopis - Mgr. Bartoš

Strukturovaný profesní životopis - JUDr. Mgr. Lenka Haštabová, Ph. D.

Strukturovaný profesní životopis - Ing. Ochmannová