Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (zákon č. 184/2006 Sb.)

Ncp 414/2021 specifikace: Jestliže se z obsahu žaloby podává, že žalobce jako účastník vyvlastňovacího řízení uplatnil v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 věta druhá zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění; dále i jen „ZoV") požadavek, aby výrok vyvlastňovacího orgánu o náhradách a nákladech podle § 24 odst. 4 ZoV byl v občanském soudním řízení změněn (nahrazen) tak, že žalobci bude přiznána jiná náhrada za vyvlastnění, jsou k tomuto řízení (podle části páté o. s. ř.) v prvním stupni příslušné krajské soudy. Otázka, zda (dílčí) požadavek na náhradu podle ZoV (také) obstojí, je pro procesní rozhodnutí o věcné příslušnosti soudu bezvýznamná.