Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

TISKOVÝ ZÁKON (zákon č. 46/2000 Sb.)

Ncp 183/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobkyně, která je právnickou osobou, domáhá, aby byla žalované, která je vydavatelkou periodického tisku, uložena povinnost uveřejnit odpověď v periodickém tisku, jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

 

Ncp 674/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobce, který je právnickou osobou, domáhá, aby byla žalované, která je vydavatelkou internetového zpravodajství, uložena povinnost uveřejnit odpověď v internetovém zpravodajství, jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

Ncp 176/2021 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobce a), který je právnickou osobou, a žalobce b), který je fyzickou osobou, domáhají, aby byla žalovaným, kteří jsou vydavatelé periodického tisku a internetového zpravodajství, uložena povinnost uveřejnit odpověď v tisku i v internetovém zpravodajství, jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.