Přejít k obsahu

Okresní soud v Písku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Různé

 

Informace ze zákona 442/2006

 

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

Název subjektu

Okresní soud v Písku

IČ: 00024660
DIČ: subjekt není plátcem DPH

Žádosti o informace

Opravné prostředky

Formuláře

Řešení životních situací

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb