Přejít k obsahu

Okresní soud v Lounech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny INFOCENTRUM, PODATELNA, POKLADNA

Opatření předsedkyně soudu č. 3 sp. zn. 50 Spr 161/2021 pro  veřejnost, účinné od 7. 7. 2021

ZMĚNA viz opatření č. 3 (shora) pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
úterý až čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 hodin
pátek 8:00 - 11:30 12:30 - 13:00 hodin
Infocentrum telefon: 415 629 911 
fax:       415 654 631
e-mail:   info@osoud.lou.justice.cz
Nachází se v přízemí č. dveří 119.
Poskytování informací, vyznačování právní moci, nahlížení do spisů.
Nahlížení do spisu je nutné předem objednat buď telefonicky nebo emailem, a to v dostatečném předstihu, aby bylo možné zajistit spis.
 
Podatelna e-mail:   podatelna@osoud.lou.justice.cz 
Návrhy k zahájení řízení, opravné prostředky a ostatní písemnosti, určené Okresnímu soudu v Lounech,  je možno podávat v podatelně okresního soudu č. dveří 163, přízemí.
 
Pokladna Prodej kolků a veškerá hotovost je přijímána v pokladně na č. dveří 114, přízemí.

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
19-1222481/0710 náklady řízení
3703-1222481/0710 soudní poplatky  (ne poplatky za úkony)
3762-1222481/0710 pokuty a peněžité tresty
6015-1222481/0710 zálohy na soudní jednání, složení jistoty, soudní úschovy

 

Návštěvní dny 

u předsedkyně okresního soudu úterý 9:00 - 11:00 hodin
u místopředsedy okresního soudu středa 9:00 - 11:00 hodin

Podávání stížností

U ředitelky správy, kancelář č. dveří 314, 2. poschodí
Stížnosti vyřizuje předsedkyně a místopředseda okresního soudu.