Přejít k obsahu

Okresní soud v Jičíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

!!! OZNAMUJEME, ŽE K 31.12.2023 BUDE U ZDEJŠÍHO SOUDU ZRUŠEN PRODEJ KOLKŮ !!!

 

 

Okresní soud v Jičíně
Šafaříkova 842
506 25  Jičín

 

tel.: +420 493 547 111
fax: +420 493 547 128
datová schránka: n4qabm4
e-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz

MILOSTIVÉ LÉTO

vzor 

 

 

formulář Žádost o vydání  stejnopisu rozhodnutí je k dispozici v sekci Formuláře – je možné jej zaslat elektronicky na adresu podatelna@osoud.jic.justice.cz nebo poštou nebo v písemné podobě předat na podatelnu soudu

 

Vyzýváme veřejnost, aby své případné žádosti zasílali v písemné nebo elektronické podobě a své osobní přítomnosti využívali pouze v neodkladných úkonech.

 

 

•          úřední hodiny pro nahlížení do spisů pouze po telefonickém objednání (493 547 103)

pondělí             8.00 – 15.00 hod

středa              8.00 – 15.00 hod

 

 

Sepis návrhů:   pouze po předchozí telefonické domluvě  (493 547 111)

 

U podatelny soudu i na webových stránkách v sekci Formuláře jsou připravené vzory návrhů na úpravu rodičovské odpovědnosti, které je možno použít a vyplnit mimo soud.

 

POUČENÍ - pro jednání - OPATROVNICKÉ ODD.

POUČENÍ - pro jednání - CIVILNÍ ODD.

POUČENÍ - pro jednání - Cd, EXE, Sd

 

VSTUP DO BUDOVY SOUDU

Do budovy Okresního soudu v Jičíně může být omezen vstup osob, které nejsou předvolány k jednání, a to s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost s přihlédnutím k omezené kapacitě soudních prostor. Prosíme o pochopení a respektování takového omezení.

 

Každá vstupující osoba se musí podrobit pokynům justiční stráže, která má pravomoc nevpustit osoby, které vykazují zdravotní problémy, nebo neuposlechne jejich pokynů.

 

Justiční stráž může také rozhodnout o vpouštění osob předvolaných k jednání do budovy postupně, aby se zamezilo zvýšené koncentraci na chodbách.

 

Na podatelny soudu a katastrálního úřadu bude vstup pouze po jednom na každou z podatelen, ostatní vyčkají pokynů justiční stráže venku.

 

 

 

 

U PODATELNY SOUDU bude k dispozici telefonní aparát v případě dotazů na záležitosti, které nelze vyřídit v podatelně a info centru. Použijte telefon u podatelny a spojte se s vedoucí příslušné kanceláře.

 

 

 

 

 

 

 

KOROPORADNA pro veřejnost