Přejít k obsahu

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Úřední hodiny

 

Pracovní doba:

 

Rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností dle § 3 odst. 1 a 3 kancelářského řádu:

 

Pondělí 7.00 - 16.00 hod.
Úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 15.30 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
Pátek 7.00 - 15.00 hod.

 

Přestávka na oběd:

 

Pondělí - pátek 11.30- 12.30 hod.

 

- Přestávka na oběd 30 minut denně v době od 11.30 do 12.30 hodin

 

Informační centrum pro styk s občany

 

Pondělí 8.00 - 11.30       12.30 - 15.45 hod.
Úterý 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Středa 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Čtvrtek 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Pátek 8.00 - 11.30       12.30 - 14.45 hod.

 

1. Informační centrum poskytuje informace veřejnosti - účastníkům řízení: osobní a telefonický kontakt. Právní poradenství o hmotném právu soud neposkytuje a je nutné se obrátit na advokátní kancelář.

2. Poskytuje inforamce ze systému ISAS.

3. Poskytování opisů rozhodnutí, vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti.

4. Informace ze seznamu znalců a tlumočníků.

5. Nahlížení do spisů.

 

 

Nahlížení do spisů:

Denně v infocentru po telefonické domluvě s příslušnou pracovnicí k zajištění požadovaného spisu k nahlížení.

Nahlížení je přerušeno přestávkou na oběd.

 

 

Příjímání stížností:

Stížnosti se příjímají denně po celou pracovní dobu v podatelně soudu na č. dv.3 / přízemí nebo ve správě okresního soudu na č. dv. 18 / I. patro.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně okresního soudu a místopředsedkyně okresního soudu podle příslušných úseků, podle zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění

 

Návštěvy u předsedkyně soudu:

 

Pátek  9.00 - 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

 

Návštěvy u místopředsedkyně soudu:

 

Středa 9.00 - 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

 

 

Příjem žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (nejedná se o informace na základě občanského soudního řádu a trestního řádu), včetně odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo nevyhovění žádost, nebo proti odepření informace, příjímá ředitelka správy soudu na č. dv. 18 / I. patro.

Ústně, tj. telefonicky podané žádost se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se.

 

Elektronické podání stížností a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Stížnosti a žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, podané elektronicky ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Absence elektronického podpisu, jeho poškození nebo neplatnost připojeného certifikátu není důvodem k odmítnutí takového podání.

 

Anonymní podání (bez uvedené předmětu, nevyžádana obchodní sdělení nebo spam) se nevyřizují dle § 164 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.