Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

EXEKUCE - MILOSTIVÉ LÉTO

Dlužníci se mohou díky „milostivému létu" zbavit svých dluhů.

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mohou dlužníci využít „milostivé léto" a zbavit se svých dluhů, dlužníci se mohou takto zbavit i dluhů vůči státu

Co je milostivé léto, jaké jsou jeho výhody, na jaké pohledávky lze využít, postup a vzor dopisu soudnímu exekutorovi najdete ZDE.

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 

platné od 31. května 2021

          

 

VSTUP DO BUDOVY SOUDU

 

Při vstupu do budov soudu je každý povinen použít dezinfekci rukou, v průběhu pobytu v budovách nosit ochranu dýchacích cest (s výjimkou jednacích síní, kde je rozhodnutí o této povinnosti vyhrazeno předsedovi senátu), a dodržovat vzájemné rozestupy nejméně 2 metry.

 

ÚŘEDNÍ DOBA

 

Úřední doba kontaktních míst určená pro styk s veřejností:

(informační oddělení, podatelna, pokladna)

 

PONDĚLÍ až ČTVRTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

 

PÁTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

 

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ

 

Informační oddělení poskytuje informace telefonicky, písemně či elektronicky. Osobní návštěva informačního oddělení je možná po předchozím telefonickém objednání, ve výše uvedené úřední době.

PODATELNA

 

Upřednostňuje se písemný, elektronický a telefonický kontakt se soudem před kontaktem osobním. Výrazně se doporučuje využívat vzdálený způsob podání (elektronicky, prostřednictvím pošty).

 

POKLADNA

 

Pokladna přijímá hotovostní platby výhradně v souvislosti se skládáním jistot na předběžné opatření, veškeré ostatní platby se přijímají bezhotovostně.

 

 

 

SOUD PREFERUJE PŘÍJEM VŠECH PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

 

 

Soud upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 

KONTAKTY

 

telefon: +420 518 307 211

             +420 518 307 212

 

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

fax: 546 581 510

datová schránka:  4t3abh5

 

poštovní adresa: Okresní soud v Hodoníně, Velkomoravská 4, Hodonín, 695 01      

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

V případě úhrady příslušného poplatku, kdy účastníku řízení není známo bankovní spojení a variabilní symbol, je možnost úhrady bezhotovostně.

 

Dotazy k  platbě jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailů:     

jkolarikova@osoud.hod.justice.cz

jsupova@osoud.hod.justice.cz

 

popř. na tel. číslech: 518 307 215, 736 435 939

 

 

ADVOKÁTŮM NEJSOU ZAPŮJČOVÁNY TALÁRY

 

 

 

 

                                               

 

 

Osoby vstupující do budov Okresního soudu v Hodoníně jsou povinny podrobit se osobní prohlídce, včetně advokátů, soudních exekutorů a notářů.

 

V budovách Okresního soudu v Hodoníně není zřízena úschovna zbraní.

 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Informační centrum

 

Elektronická podání

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Hodoníně

 

Stížnosti

 

Bezbariérový přístup

 

Ogranizační struktura soudu

 

Vzor žádosti o dodatečné projednání dědictví