Přejít k obsahu

Okresní soud v Domažlicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup se stanoví vyhláškou ze dne 7. 12. 2020, č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

  • GDPR                                                                                                  

  • Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.