Přejít k obsahu

Okresní soud v Domažlicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace o zápisu do obchodního rejstříku

Zavedení formulářů pro zápis do obchodního rejstříku vyplývá ze zákona č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Formuláře a další informace ohledně obchodního rejstříku naleznete zde.