Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 5

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

Pracovní doba podatelny

Pondělí

        7.30 - 16.30

Úterý 

        7.30 - 16.00

Středa

        7.30 - 17.00

Čtvrtek

        7.30 - 16.00

Pátek

        7.30 - 14.30

  

Infocentrum (nahlížení do spisů po předchozím objednání) :

Pondělí   8.30 - 11.30   12.30 -15.45
Úterý  8.30 - 11.30   12.30 - 15.00
Středa  8.30 - 11.30  12.30 - 16.30
Čtvrtek  8.30 - 11.30   12.30 -  15.00
Pátek  8.00 - 12.00  

 

 

Pokladní hodiny :

Pondělí

9.30  - 11.00 

Úterý 

9.30  - 11.00 

Středa

9.30  - 11.00 

Čtvrtek 

9.30  - 11.00 

Pátek 

9.30  - 11.00 

 

Úřední hodiny u předsedkyně a místopředsedů soudu:

 

  • Mgr. Andrea Lomozová             středa od 10.00 do 11.00 hodin

       předsedkyně soudu

 

  • Mgr. Lenka Eliášová:                 čtvrtek od 8:30 do 9:30 hodin

místopředsedkyně pro věci opatrovnické

 

  • JUDr. Helena Grmelová              středa od 9.30 do 10.30 hodin

místopředsedkyně pro věci trestní

 

  • Mgr. Blanka Jarolímková           pondělí od 10.00 do 11.00 hodin

místopředsedkyně pro věci občanskoprávní

 

Bezbariérový přístup

 

U soudu není zajištěn ani v jedné z budov přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu.  Pokud bude na správu soudu včas ohlášeno, že se jednání zúčastní osoba s omezenou schopností pohybu, bude v případě zájmu zajištěna pomoc prostřednictvím justiční stráže.