Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Spravedlnost hlásí splněno. Hromadné žaloby a nová pravidla pro výběr soudců míří na vládu

Ministerstvo spravedlnosti plní závazky, které vyplývají z Plánu legislativních prací vlády na rok 2019, a proto předkládá do vlády návrh zákona o hromadných žalobách a novelu zákona o soudech a soudcích.

Zákon o hromadných žalobách

Stejné a podobné nároky, které dnes žalující vymáhají individuálně, půjde díky novému zákonu o hromadných žalobách vymáhat společně v jediném soudním řízení. Zákon prošel připomínkovým řízením a ministerstvo naprostou většinu opodstatněných a konstruktivních podnětů zapracovalo. Cílem zákona je posílení ochrany spotřebitele.

Současné vládě šlo o to, aby ti, co před soudem uplatňují stejné nebo podobné nároky, mohli svá práva uplatňovat společně. Dojde tak ke zrychlení, zjednodušení a v neposlední řadě ke zlevnění celého soudního řízení. Schválení zákona by mělo přispět k úspoře na straně účastníků řízení, k výraznému odlehčení soudů a k urychlení soudního řízení. Ve svém důsledku tak bude znamenat efektivnější a hospodárnější justici," uvedla k novému zákonu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Návrh například jednoznačně preferuje přihlašovací hromadné řízení, které lépe zapadá do českého právního řádu, a to jak v otázce legislativní, tak i v otázce nastavených podmínek či poplatkové povinnosti. S touto změnou došlo také k zásadnímu omezení odhlašovacího hromadného řízení. V zákoně jsou pojistky, které zabraňují zneužití v praxi. Podle požadavků posílilo ministerstvo i úlohu neziskových subjektů.

Novela zákona o soudech a soudcích

Do vlády zamířila také novela zákona o soudech a soudcích. Ta primárně vychází z doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Cílem novely je zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů a podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců, ale také revize institutu přísedících v trestních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy související se zařazením soudců do soudních oddělení a s automatickým generátorem přidělování věcí.

„Velká diskuze se uskutečnila v souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích kolem přísedících. Zastávám názor, že by tento laický prvek měl být zachován. V původním záměru se totiž objevily teze, že by tento institut měl být zrušen. Nakonec jsme se ale domluvili na kompromisu, přísedící zůstanou zachováni u těžkých zločinů a pracovně právních sporů," doplnila Benešová.

Novela obsahuje například zavedení institutu justičního kandidátství, které přichází po odborné justiční zkoušce a má za cíl sjednotit přípravu budoucích soudců. Odbornou přípravu mohou dle návrhu absolvovat i osoby z jiné právní praxe s profesní zkouškou. Důležitou součástí návrhu je obsazování soudcovských míst, které bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu, přičemž bude možné, aby se do něj přihlásili i odborníci mimo justici. Výběr justičních funkcionářů pro okresní, krajské a vrchní soudy bude nově probíhat výhradně prostřednictvím výběrových řízení. Novela zákona o soudech a soudcích zavádí zákaz opakovaného jmenování u téhož soudu a povinné manažerské vzdělávání pro justiční funkcionáře.

Součástí novely je také úprava vedlejší činnosti soudců, kde se zavádí oznamovací režim, a tato činnost se nově rozšířila o výkon činnosti aktivního sportovce. Novela dále upravuje výslovný zákaz členství v politických stranách a hnutích.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. 7. 2019