Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novou statistickou zprávu o stavu české justice. Ta ukazuje pokračující trend vylepšování situace v civilním řízení u okresních soudů. Mediánová délka řízení postupně klesla z 310 dnů v roce 2013 na 170 dnů v roce 2019.

Okresní soudy – délka civilního řízení v letech 2008-2019
Okresní soudy – délka civilního řízení v letech 2008-2019

Mezi 28 členskými státy EU zaujímá díky tomu Česká republika sedmou příčku, při srovnávání délky řízení ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. Díky tomu jsme na tom v tom to ohledu lépe než např. Německo či Francie. Mediánová délka řízení je u nás kratší než 200 dnů.

„Jsou oblasti, které nám opravdu dělají radost. Jako další příklad uvedu zvyšující se množství uložených peněžitých trestů. Díky přesným statistickým údajům personálně posilujeme ty soudy, které se potýkají s velkým počtem nevyřízených věcí, a výsledky jsou vidět. Z něčeho však radost nemáme. A to je oblast správního soudnictví. Tyto problémy se snažíme s předsedy soudů aktivně řešit. Při jmenování nových soudců na správní agendu pamatujeme, posílili jsme je o asistenty a  do budoucna počítáme i s personálním posilováním," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Ve správním soudnictví statistiky opravdu potvrdily zatíženost soudů. Ovšem už i zde je možné registrovat pozitivní trend, a to pokles v počtu napadlých věcí. Poprvé od roku 2013 převýšil počet vyřízených věcí počet věcí příchozích.

Krajské soudy – vyřizování správních věcí v letech 2008-2019
Krajské soudy – vyřizování správních věcí v letech 2008-2019

 

Situaci v opatrovnické agendě a ukládání peněžitých trestů přiblížil ředitel Odboru dohledu a kárné agendy Jan Převrátil:

„Situace v opatrovnické agendě nám jasně ukazuje, co se stane, když do praxe zasáhne legislativní změna. Řeč je o novém občanském zákoníku z roku 2014, podle kterého bylo potřeba do tří let přezkoumat všechny osoby, kterým byla omezena svéprávnost. Soudy dokázaly zareagovat, problémy byly se zdrženími u znaleckých posudků."

Okresní soudy – vyřizování věcí v opatrovnické agendě v letech 2008–2019
Okresní soudy – vyřizování věcí v opatrovnické agendě v letech 2008–2019

„V ukládání peněžitých trestů jsme byli na samém chvostu. Společným cílem Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu bylo toto změnit. Nastavili jsme legislativní podmínky pro zvýšení ukládání peněžitých testů. Ze statistik víme, že jde o menší částky a ukládají se za méně závažné trestné činy. Důležité je také to, že takto uložené tresty jsou adekvátně nastavené a počet přeměn těch nezaplacených peněžitých trestů v jiné tresty je i nadále stabilní. Peněžité tresty tedy fungují v celém svém cyklu," doplnil Převrátil.

Okresní soudy – počet a průměrná výše uložených peněžitých trestů
Okresní soudy – počet a průměrná výše uložených peněžitých trestů

Podrobnější informace a celou Výroční statistickou zprávu je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

30. 6. 2020