Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ilustrační obrázek

Rejstřík sdělení

1/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018, č. j. 12/2017-OJD-ORG/51, o vydání vzorů „s. ř. s.", doporučených pro použití ve správním soudnictví

2/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. j. MSP-12/2017-OJD-ORG/57, o vydání dalších vzorů „tr. ř.", doporučených pro použití v trestním soudním řízení

3/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2018 ze dne 24. 9. 2018, č. j.: MSP-354/2018-OOJ-SO/16, o zrušení notářských úřadů

Příloha

1/2017

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.", doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení