Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ilustrační obrázek

Rejstřík sdělení

1/2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2021 ze dne 4. 2. 2021, č. j.: MSP-17/2021-ODKA-ORG/2, o vydání dalších vzorů „k. ř." doporučených pro použití v trestním řízení a v občanském soudním řízení

1/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2020 ze dne 30. 7. 2020, č. j. 5/2020-ODKA-ORG/1,o vydání dalších vzorů „tr. ř." a „z. ř. s." doporučených pro použití v trestním řízení a v občanském soudním řízení

2/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2020 ze dne 21. 9. 2020, č. j.: MSP-442/2020-OOJ-SO/2, o zrušení notářských úřadů

Příloha

3/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2020 ze dne 15. 10. 2020, č. j. 5/2020-ODKA-ORG/18, o vydání dalšího vzoru „tr. ř." doporučeného pro použití v trestním řízení

4/2020

Sdělení č. 4/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. 11. 2020, č. j. 101/2020-POOS-SP/2, o vydání Metodického návodu k postupu soudů při pseudonymizaci osobních údajů a dalších informací v soudních rozhodnutích pro účely jejich zveřejňování s ohledem na zásady ochrany osobních údajů

Příloha

1/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2019 ze dne 15. 8. 2019, č. j. 12/2017-OJD-ORG/78, o vydání vzorů „k. ř."

2/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2019 ze dne 30. 10. 2019, č. j. 92/2019-ODKA-ORG/12, o vydání dalších vzorů „tr. ř." a „o. s. ř.", doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení a zrušení dvou vzorů „tr. ř."

3/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2019 ze dne 13. 12. 2019, č. j.: MSP-741/2019-OOJ-SO/2, o zrušení notářských úřadů

Příloha

1/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018, č. j. 12/2017-OJD-ORG/51, o vydání vzorů „s. ř. s.", doporučených pro použití ve správním soudnictví

2/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. j. MSP-12/2017-OJD-ORG/57, o vydání dalších vzorů „tr. ř.", doporučených pro použití v trestním soudním řízení

3/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2018 ze dne 24. 9. 2018, č. j.: MSP-354/2018-OOJ-SO/16, o zrušení notářských úřadů

Příloha

1/2017

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.", doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení