Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Štrasburská judikatura i rozhodnutí výborů OSN: Přečtěte si nové číslo Zpravodaje o lidských právech

Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce rozšířil svůj obsah. Nově obsahuje nejenom anotace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ale také rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, orgánů OSN a informace o dosud nerozhodnutých případech proti České republice.

Čtvrtletník vydávaný v resortu spravedlnosti prostřednictvím Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva pravidelně představuje aktuální důležitá rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních orgánů.

Zpravodaj tentokrát nabízí témata jako postih komentářů na sociálních sítích, odebrání z péče biologických rodičů a nejlepší zájem dítěte, plošné sledování elektronické komunikace, stíhání členek hudební skupiny Pussy Riot za kritiku vlády a církve nebo ponižování ze strany vedoucích na pracovišti.

Rozsudky Evropského soudu jsou závazným výkladem Evropské úmluvy o lidských právech, které významně ovlivňují právní praxi také v České republice. Vydávaný čtvrtletník proto štrasburskou judikaturu a rozhodnutí výborů OSN srozumitelně přibližuje odborné i laické veřejnosti.

 

Aktuální číslo stejně jako archiv starších čísel od roku 2013 naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.