Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministr Pavel Blažek začal v Českých Budějovicích pracovní cesty po krajích

23.01.2023 V pondělí 23. ledna 2023 zahájilo vedení ministerstva pracovní cesty do krajů. Prvním místem byl kraj Jihočeský. Ministr Pavel Blažek a jeho náměstci Radomír Daňhel,...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Janu Valtrovi

23.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Janu Valtrovi, nar. 15. 5. 1973, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Peteru Kmeťovi

23.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Peteru Kmeťovi, nar. 20. 1. 1957, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve...

Celý článek

Otec neuspěl u štrasburského soudu s námitkou diskriminace z důvodu státní příslušnosti

19.01.2023 Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí Agarwal proti České republice vyhlášeném dnešního dne rozhodl, že svěření dítěte do péče matky v České republice...

Celý článek

Diskuse o boji proti korupci pokračují druhou konferencí na téma střetu zájmů podpořenou z fondů EHP 2014-2022

19.01.2023 Diskuse o boji proti korupci pokračují druhou konferencí na téma střetu zájmů podpořenou z fondů EHP 2014-2022 Dneškem začala v tomto týdnu již druhá dvoudenní...

Celý článek

Petr Konůpka je novým vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

18.01.2023 Novým zmocněncem pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je Mgr. Petr Konůpka. Od roku 2013 vykonává v kanceláři vládního zmocněnce funkci...

Celý článek

Podnikatelé v potížích mohou odvrátit úpadek díky návrhu zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci

18.01.2023 Vláda dnes na svém jednání schválila návrh zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci pro podnikatele v přechodných finančních potížích. Návrh zákona převádí...

Celý článek

Dvoudenní konference k whistleblowingu podpořená z fondů EHP 2014-2022

17.01.2023 Dnes začala dvoudenní konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing", která se za účasti mezinárodních řečníků koná ve dnech 17. a 18. ledna...

Celý článek

Ministr spravedlnosti se v Kramářově vile setkal se svými předchůdci

16.01.2023 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se v pondělí 16. ledna 2023 v Kramářově vile setkal se svými předchůdkyněmi a předchůdci. 12 bývalých ministryň a ministrů...

Celý článek

Téměř tříletá vazba nebyla vzhledem ke složitosti řízení nepřiměřená, uvedl štrasburský soud ve věci proti České republice

16.01.2023 Evropský soud pro lidská práva v novém rozhodnutí Nuota proti České republice uzavřel, že vazba v délce dvou let a deseti měsíců nebyla v rozporu...

Celý článek

Deregulace nájemného před štrasburským soudem: Nájemce neuspěl s námitkou výrazného zpětného zvýšení nájemného

13.01.2023 Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Pařízek proti České republice rozhodl, že zpětné skokové zvýšení nájemného neznamenalo pro nájemce bytu nepřiměřené...

Celý článek

První zasedání Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo

12.01.2023 12. ledna  2023 se na Ministerstvu spravedlnosti konalo první zasedání Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Ministr spravedlnosti tak pokračuje v...

Celý článek

Stěžovatelé neuspěli u štrasburského soudu s porušením práva na spravedlivý proces v trestním řízení

12.01.2023 Evropský soud pro lidská práva v dnešních rozhodnutích proti České republice shledal, že stížnosti jsou neopodstatněné a nedošlo k porušení práva na...

Celý článek

Ministr spravedlnosti projednal se zástupci ČAK novelu zákona o advokacii

10.01.2023 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se zúčastnil jednání s předsedou a představenstvem České advokátní komory. Společně diskutovali o výši odměn advokátů i o...

Celý článek

Informace k novelizaci exekutorského tarifu

05.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti od loňského roku vede jednání se zástupci právnických profesních komor o změnách tarifů. Od 1. ledna 2023 nabyla účinnosti změna...

Celý článek

Ohlédnutí za úspěchy českého předsednictví v oblasti justice

04.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo během předsednictví řadu úspěchů. „ Za jeden z největších úspěchů českého předsednictví považuji politickou dohodu...

Celý článek

V návrhu novely zákona o státním zastupitelství budou zákonné důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce

02.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti v souladu s Programovým prohlášením vlády odeslalo v říjnu 2022 návrh novely zákona o státním zastupitelství do připomínkového...

Celý článek

Novinky roku 2023

30.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti shrnuje legislativní novinky, které začnou platit v roce 2023, a návrhy, které předložilo v roce 2022. Zjednodušené zakládání...

Celý článek

PF 2023

22.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023.

Celý článek

Od ledna 2023 bude snadnější založit společnost

22.12.2022 16. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních...

Celý článek

Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR JUDr. Petrovi Kmeťovi

22.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Petrovi Kmeťovi, nar. 20. 1. 1957, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve...

Celý článek

Návrh zákona o hromadném řízení je v mezirezortním připomínkovém řízení

22.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o hromadném řízení. Ministerstvo tím tak plní závazek, který vyplývá...

Celý článek

Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách

21.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti předložilo, a vláda dnes schválila, nařízení o nezabavitelných částkách. Nařízení se týká výpočtu základní částky, která nesmí být sražena...

Celý článek

Vedení ministerstva a představitelé justice zhodnotili uplynulý rok

19.12.2022 Dne 19. prosince 2022 se uskutečnilo pracovní jednání ministra spravedlnosti Pavla Blažka a vedení ministerstva s předsedy nejvyšších, vrchních a krajských...

Celý článek

Tisková zpráva o realizaci reforem v rámci komponenty č. 4.3 Protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR za rok 2022

19.12.2022       Ministerstvu spravedlnosti, jakožto vlastníkovi komponenty č. 4.3 Protikorupční reformy v rámci Národního plánu obnovy (dále jen...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti řeší problematiku nákladů při zastavování tzv. marných exekucí

19.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s předsedy koaličních poslaneckých klubů a zástupcem opozičního poslaneckého klubu hnutí ANO začalo v nedávné době...

Celý článek

Další velké úspěchy českého předsednictví v Radě EU – ukončení vyjednávání u předpisů z digitálního balíčku

16.12.2022 1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU)...

Celý článek

Ministerské setkání EU - USA

16.12.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se v americkém Washingtonu zúčastnil ministerského setkání  mezi EU a Spojenými státy americkými. Toto jednání, které...

Celý článek

Soud ve Štrasburku odmítl stížnost na nedostatky v řízení o partnerském násilí

15.12.2022 Evropský soud pro lidská práva dnes vydal rozhodnutí ve věci Khalifa proti České republice. Stěžovatel, odsouzený za týrání manželky, poukazoval na údajné nedostatky...

Celý článek

Pavel Blažek: Předsedali jsme Evropě v nelehké době

09.12.2022 V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu uskutečnilo poslední formální jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí (část spravedlnost) za českého předsednictví....

Celý článek

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

09.12.2022 Dlouho očekávána novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku byla publikována ve Sbírce zákonů. Tato novela přináší do spotřebitelského práva mnoho...

Celý článek

Mezinárodní den boje proti korupci

09.12.2022 Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda a Ministerstvo spravedlnosti systematicky plní protikorupční priority, které jsou souhrnně...

Celý článek

Štrasburský soud: Česká republika neporušila právo vdovy na oplodnění poté, co její muž zemřel

08.12.2022 Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku Pejřilová uzavřel, že právo vdovy na oplodnění zmraženými spermiemi zesnulého manžela nepřeváží nad jinými...

Celý článek

Návrh novelizace vyhlášky notářského tarifu je v meziresortním připomínkovém řízení

02.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti splnilo další závazek a rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novelizace vyhlášky o odměnách a náhradách notářů, správců...

Celý článek

Novela vězeňských předpisů přinese nový systém nakládání s penězi vězněných osob

01.12.2022 Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 22. 11. 2022 do meziresortního připomínkového řízení novelu předpisů upravujících výkon trestu, vazby a zabezpečovací detence....

Celý článek

Ministr spravedlnosti navrhl jmenování 42 nových soudkyň a soudců

30.11.2022 Vláda na svém jednání 30. listopadu 2022 projednala a schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jmenování 42 nových soudkyň a soudců. Navržení...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování

30.11.2022 30. listopadu 2022 rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování. Přijetí regulace lobbování je pro Českou...

Celý článek

Politický trialog k elektronickým důkazům

30.11.2022 České předsednictví v Radě EU, Evropský parlament a Evropská komise včera dosáhli předběžné politické dohody k balíčku předpisů, který upravuje vydání a uchování ...

Celý článek

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení znalečného a tlumočného

25.11.2022 Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké a tlumočnické/překladatelské činnosti. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek prosadil toto zvýšení do...

Celý článek

Probační a mediační služba zahájila provoz probačního domu v Písku

24.11.2022   Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byl v Písku slavnostně otevřen první probační dům v Česku. Jeho zřizovatelem je Probační a mediační služba, která dům...

Celý článek

Ministr spravedlnosti dnes přijal manžele Kordysovy

24.11.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dnes 24. listopadu 2022 přijal již z výkonu trestu propuštěného Jarosława Arkadiusze Kordyse a jeho manželku Karolinu Kordysovou....

Celý článek

Vláda dnes schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně

23.11.2022   Vláda dnes 23. listopadu 2022 na svém jednání schválila Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během...

Celý článek

Ministr spravedlnosti jmenoval členy pracovní skupiny pro trestní politiku

16.11.2022 Ministr spravedlnosti zřídil pracovní skupinu pro trestní politiku, která je jeho poradním orgánem v oblasti koncepce a tvorby trestní politiky. Členové této...

Celý článek

Kolegium expertů zhodnotilo aktuální posun ve výkonu odsuzujících českých rozsudků štrasburského soudu

15.11.2022 Poradní orgán vládního zmocněnce dnes na svém osmém zasedání projednal stav výkonu rozsudků a rozhodnutí vydaných mezinárodními orgány v oblasti lidských práv vůči...

Celý článek

Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR panu Petru Michalovi

15.11.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Petru Michalovi, jednatelovi společnosti PESKIM s.r.o,, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo...

Celý článek

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jednala o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

15.11.2022 Dne 14. listopadu 2022 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterému nově předsedal ministr pro legislativu a předseda...

Celý článek

Grosam proti České republice: Štrasburský soud znovu posoudí kárné řízení s exekutorem

15.11.2022 Evropský soud pro lidská práva se bude znovu zabývat případem Grosam proti České republice . Ve věci původně v červnu letošního roku štrasburský soud rozhodl o...

Celý článek

Omluva ministerstva spravedlnosti ČR Janu Valtrovi

14.11.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Janu Valtrovi, nar. 15. 5. 1973, jedinému jednateli a jedinému společníkovi společnosti Gereo s. r. o., za nezákonný postup orgánů...

Celý článek

Soudní proces bez výslechu oběti znásilnění na hlavním líčení nebyl nespravedlivý, uzavřel štrasburský soud

14.11.2022 Evropský soud pro lidská práva včera uveřejnil rozhodnutí Málek a Černín proti České republice . V něm shledal, že i když obhajoba nemohla u hlavního líčení...

Celý článek

Plenární zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech

11.11.2022 V Kongresovém centru v Praze se 10. – 11. listopadu uskutečnilo 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech. Toto setkání je...

Celý článek

Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe

10.11.2022 Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádal dne 2. listopadu 2022 odborný seminář s názvem Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe, na kterém...

Celý článek

Štrasburský soud: Česká republika dostatečně nevyšetřila chování policistů k podnapilé ženě

10.11.2022 Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku Sládková proti České republice uzavřel, že vnitrostátní orgány dostatečně neprošetřily namítané urážky a...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo v pátek 4. listopadu 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh insolvenčního zákona

08.11.2022 Ministerstvo spravedlnosti odeslalo v pátek 4. listopadu 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh insolvenčního zákona. Novela zajistí, že v případě...

Celý článek

Squatteři z vily Milada neuspěli u štrasburského soudu se stížností na policejní násilí

08.11.2022 Evropský soud pro lidská práva v minulém týdnu rozhodl dva zajímavé spory proti České republice. V prvním případu odmítl námitky dvou squatterů k porušení...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na závěry NKÚ

07.11.2022 V reakci na z ávěry NKÚ zveřejněné 7. listopadu 2022 uvádíme, že práce na  zajištění specifických cílů stanovených strategií eJustice  stále pokračují a na...

Celý článek

87. zasedání Evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech, Praha, 7. - 8. listopadu

07.11.2022   Ve dnech 7. - 8. listopadu se v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU koná 87. zasedání Evropské soudní sítě v občanských a obchodních...

Celý článek

Pavel Blažek: Ruská útočná válka ohrožuje Evropu i celý svět a je nutné, aby Rusko a všichni pachatelé byly pohnáni k plné odpovědnosti

04.11.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se zúčastnil Ministerského fóra pro spravedlnost a vnitřní věci EU – západní Balkán. Jednání části justice se uskutečnilo 4. listopadu...

Celý článek

Státy musí na homofobní útoky důrazně reagovat, řekl štrasburský soud

03.11.2022 Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že státy při stíhání homofobních trestných činů mají motivaci pachatelů nejenom umět pojmenovat, ale také...

Celý článek

Ministr spravedlnosti zřídil Pracovní skupinu expertů pro znalecké právo

02.11.2022 Ministr spravedlnosti pokračuje v naplňování Programového prohlášení vlády v oblasti znalectví. Již v létě předložil do legislativního procesu návrh novelizace vyhlášky...

Celý článek

V rámci českého předsednictví Radě EU jednali experti na whistleblowing

27.10.2022 Ve dnech 26.-27. 10. 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie uskutečnila expertní konference zástupců členských států Evropských...

Celý článek

Reakce na nepravdivé informace serveru Investigace.cz týkající se náměstka Radomíra Daňhela

25.10.2022 Server Invetsigace.cz 25. října 2022 zveřejnil mj. informace týkající se působení náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela ve společnosti LOM PRAHA a na radnici...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na informace z pořadu Reportéři ČT

25.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti reaguje na informace, které zazněly ve včerejší reportáži týkající se přidělování bytů v Městské části Brno-střed pořadu Reportéři ČT. ...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti dnes odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o státním zastupitelství

25.10.2022 V souladu s Programovým prohlášením vlády dnes 25. října 2022 odeslalo Ministerstvo spravedlnosti návrh novely zákona o státním zastupitelství . Text...

Celý článek

Reakce na nepravdivá tvrzení týkající se náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela

19.10.2022 V dnes zveřejňeném článku časopisu Kverulant, který se týká náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, se objevilo několik zjevných nepravd. 1. V článku jsou...

Celý článek

Pavel Blažek na pracovní návštěvě Gruzie: Gruzie může počítat s podporou EU

19.10.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal pozvání ministra spravedlnosti Gruzie Ratiho Bregadzema ke společnému pracovnímu jednání. To se uskutečnilo 18. října 2022...

Celý článek

Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti

17.10.2022 Institut pro kriminologii a sociální prevenci představil na semináři dne 13.10.2022 vybrané výsledky projektu Posouzení trendů kyberkriminality, a to zejména relevantní...

Celý článek

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 13.–14. října 2022 (část justice)

14.10.2022 Tisková zpráva z Rady pro spravedlnost a vnitřní věci,13.–14. října 2022 (část justice). Více informací naleznete  ZDE  

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti jednalo se zástupci profesních komor o navrhovaných změnách tarifů

14.10.2022   Ministr spravedlnosti Pavel Blažek svolal na den 14. října 2022 kulatý stůl se zástupci právnických profesních komor. Jednání se týkalo především případných...

Celý článek

Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 – průběžné výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

14.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 vyplývající z § 12 odst. 2 zákona o...

Celý článek

Matka neuspěla u štrasburského soudu se stížností na nezákonnost prodloužení umístění jejích dětí v Klokánku

14.10.2022 Evropský soud pro lidská práva dne 13. října 2022 zveřejnil rozsudek o stížnosti matky namítající nezákonnost prodloužení umístění jejích dvou synů v Klokánku, ke...

Celý článek

Evropská komise pro efektivitu justice zveřejnila Hodnotící zprávu - Hodnotící cyklus 2022 (údaje za rok 2020)

13.10.2022 Hodnotící zpráva Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ) ze dne 5. října 2022 srovnává údaje a analyzuje fungování soudních systémů 44 evropských států a 3...

Celý článek

Od 1. září do 30. listopadu je možné se zbavit dluhů. Začalo Milostivé léto II

12.10.2022 Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a...

Celý článek

Veřejné konzultace k hodnotící zprávě uplynulého akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

11.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na...

Celý článek

Státní zástupci z Česka a Saska díky EU projektu upevnili a prohloubili spolupráci v aktuálních přeshraničních tématech

10.10.2022     Dne 6. října 2022 se v reprezentativních prostorech Hradu Litoměřice uskutečnila závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo jubilejní setkání odborníků k zákonu o mediaci

07.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií uspořádalo 3. října 2022 jubilejní výroční 10. „Kulatý stůl k účinnosti zákona o mediaci". Sešlo se zde...

Celý článek

Stát pochybil při vyšetřování zacházení s cizincem během zadržení na letišti

06.10.2022 Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku ve věci B.Ü. proti České republice rozhodl, že vyšetřování údajného špatného zacházení se stěžovatelem v době...

Celý článek

Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR inženýru Štikovi

03.10.2022 Vážený pane inženýre Štiko,             Ministerstvo spravedlnosti se Vám omlouvá za nezákonné trestní stíhání trvající od16.10.2013 do...

Celý článek

Reakce na zjištění NKÚ ve věci řešení žádosti o odškodnění

03.10.2022 Zjištění NKÚ o plynulosti zpracování agendy náhrady škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci odpovídá složení kontrolního vzorku...

Celý článek

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

30.09.2022 Dne 1. října 2022 nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela reaguje na výtky Evropské komise a zajišťuje, že česká právní úprava evidování...

Celý článek

Česko-saská spolupráce věznic bude pokračovat i po skončení EU projektu

29.09.2022       Dne 27. září 2022 se v Praze uskutečnila závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem „Justice CZ-SN", do něhož bylo...

Celý článek

Česko-saská spolupráce věznic bude pokračovat i po skončení EU projektu

29.09.2022 Dne 27. září 2022 se v Praze uskutečnila závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem „Justice CZ-SN", do něhož bylo zapojeno osm českých a saských...

Celý článek

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 - změna

23.09.2022 Upozorňujeme žadatele o dotaci na rok 2023, že dne 22. 9. 2022 byla schválena Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu...

Celý článek

Ministr spravedlnosti požádal starosty a primátory o součinnost při propagaci projektu Milostivého léta II

22.09.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v uplynulých dnech rozeslal primátorům a starostům obcí dopis s podrobnými informacemi o podmínkách využití a žádostí o...

Celý článek

Vláda schválila poslanecký návrh tzv. liniového zákona, který ministerstvo spravedlnosti podpořilo souhlasným stanoviskem

21.09.2022 Vláda dnes schválila návrh premiéra, ministra spravedlnosti a dalších poslanců na vydání zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti ČR, se omlouvá Mgr. Bc. Davidu Michalovi

21.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Bc. Davidu Michalovi, bývalému advokátovi advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., za nezákonný postup orgánů činných v trestním...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje novou doporučující tabulku výživného pro veřejnost

20.09.2022 Nová doporučující tabulka, kterou Ministerstvo spravedlnosti připravilo, je zamýšlena především jako nástroj pro veřejnost. Je určená k tomu, aby si občané sami...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo mezinárodní workshop k přeshraniční ochraně zranitelných osob

20.09.2022 Zástupci členských států, odborníci z řad národních i mezinárodních institucí a renomovaní akademici diskutovali v Bruselu aktuální výzvy přeshraniční ochrany...

Celý článek

Výběrového řízení na pozici vrchního ministerského rady v oddělení organizace justice a resortní výchovy

13.09.2022 Do 16.9. je stále možné přihlásit se do výběrového řízení na pozici vrchního ministerského rady v oddělení organizace justice a resortní výchovy: jedná se o...

Celý článek

Štrasburský soud se bude opětovně zabývat kauzou zabaveného čínského zboží

06.09.2022 Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice , kde Evropský soud pro lidská práva v březnu letošního roku rozhodl o porušení Úmluvy o lidských právech, se na žádost...

Celý článek

Pavel Blažek představil v Bruselu parlamentním výborům priority českého předsednictví v oblasti justice

05.09.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dnes představil v Bruselu výborům Evropského parlamentu priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti justice. Prezentace se...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a odškodnilo paní Vlastu Parkanovou

05.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a odškodnilo bývalou ministryni Vlastu Parkanovou za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení. Zároveň uznalo částečně...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti s odborníky připraví návrhy k řešení energetické krize

02.09.2022 Dnes se na Ministerstvu spravedlnosti uskutečnilo jednání k návrhům řešení energetické krize. Schůzku svolal ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ve svém volném čase se...

Celý článek

Vyhlášení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023

31.08.2022 Dnes bylo zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2023 zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023, a to v následujících...

Celý článek

Pavel Blažek jednal se Soudcovskou unií

29.08.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek s náměstky a prezident Soudcovské unie Libor Vávra s 1. viceprezidentem Romanem Ladou se dnes sešli na společném jednání na...

Celý článek

Prohlášení ministra spravedlnosti Pavla Blažka k tiskovému prohlášení Soudcovské unie z 22. 8. 2022

29.08.2022 Dnes je to přesně týden, kdy se Soudcovská unie ve zveřejněném prohlášení důrazně ohradila a jednoznačně odmítla důvody , proč nejmenovat navrženého kandidáta na...

Celý článek

Mgr. Aleš Novotný porušil povinnosti soudce, rozsudek vyhotovil po uplynutí zákonné lhůty. O prodloužení lhůty požádal celkem devětkrát

25.08.2022 Ministerstvo spravedlnosti ověřilo informace týkající se uložené výtky soudci Mgr. Aleši Novotnému navrženého na místopředsedu Krajského soudu v Brně pro trestní...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2021

23.08.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dnes představil údaje o stavu českého soudnictví za rok 2021. Z dat vyplývá, že i přes pokračování covidové pandemie byly soudy...

Celý článek

Odpověď na žádost o informace podle svobodného přístupu k informacím od Transparency International

17.08.2022 Ministerstvo spravedlnosti obdrželo dne 9. 8. 2022 žádost o informace obecně prospěšné společnosti Transparency International ohledně „ Poskytnutí výše uvedené analýzy...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje odpovědi týkající se údajné analýzy k soudci Aleši Novotnému

16.08.2022 V reakci na další žádost redaktorky vydavatelství Economia Adély Jelínkové podanou podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to 2. 8....

Celý článek