Agregátor obsahu Agregátor obsahu

11.10.2022 Veřejné konzultace k hodnotící zprávě uplynulého akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k vyhodnocení uplynulého akčního plánu, než bude ke schválení předloženo vládě.

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání, zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak v členských státech otevřené vládnutí podporovat.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály v oboru získat relevantní připomínky k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022.

Připomínky k návrhu závěrečné sebehodnotící zprávy je možné zaslat písemně nejpozději do 24. října 2022 přednostně na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz nebo poštou na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Vypořádání pak proběhne za účasti těch, kteří své připomínky zaslali, a po schválení vládou bude vypořádací tabulka spolu se závěrečnou sebehodnotící zprávou zveřejněna na webových stránkách korupce.cz.

Více podrobností o celém procesu naplňování a vyhodnocování Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 najdete na https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/.

Návrh Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 naleznete ZDE.: