Agregátor obsahu Agregátor obsahu

30.11.2022 Politický trialog k elektronickým důkazům

České předsednictví v Radě EU, Evropský parlament a Evropská komise včera dosáhli předběžné politické dohody k balíčku předpisů, který upravuje vydání a uchování  elektronických důkazů v trestním řízení. Za české předsednictví vedla politicky trialog, který trval do pozdních večerních hodin, náměstkyně ministra spravedlnosti Zuzana Fišerová.

Jedná se o velmi důležitý pokrok ve vyjednávání návrhů těchto předpisů, cílem kterých je usnadnění a zrychlení přístupu policie a justičních orgánů k elektronickým důkazům  uchovávaných na území jiného státu. Elektronické důkazy, jimiž mohou být např. e-maily, zprávy na sociálních  sítích, údaje z různých aplikací nebo dokumenty uložené v cloudu, jsou pro trestní řízení s rozvojem technologií čím dál důležitější.

Nová pravidla poskytnou vnitrostátním orgánům spolehlivý kanál pro přeshraniční získávání elektronických důkazů v trestním řízení a zároveň stanoví silné záruky, které zajistí vysokou úroveň ochrany práv dotčených osob. Politickou dohodu musí doplnit další práce na technické úrovni a potvrdit členské státy.

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

30. listopadu 2022