Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.06.2019 Ministři spravedlnosti zemí EU jednali v Lucemburku o insolvenci a oddlužení podnikatelů

Ve čtvrtek 6. června 2019 jednali v Lucemburku ministři spravedlnosti členských států EU. Českou delegaci vedl náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu Michal Franěk. Hovořilo se například o digitalizaci v oblasti přeshraniční soudní spolupráce.

Jako jeden z prvních bodů byla přijata směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Cílem směrnice je pomoci především malým a středním podnikatelům, kteří se dostali do finančních potíží, zachránit svoje podnikání, popř. poskytnout jim druhou šanci. Mezi klíčové prvky nových pravidel patří nástroje včasného varování, které by měly podnikatelům pomoci odhalit okolnosti, které by mohly vést k úpadku, a umožnit jim podniknout ozdravné kroky dříve, než bude pozdě. Počítá se s vytvořením zákonného rámce upravujícího možnost neformální restrukturalizace podnikání, která bude probíhat mimo insolvenční řízení a v zásadě neveřejně. Cílem je naopak úpadku předejít a zajistit dotčenému podnikateli alespoň částečnou kontrolu nad svým majetkem a každodenním provozem, s pojistkami pro ochranu zájmů věřitelů a zaměstnanců. Směrnice počítá i s možnostmi zvýšení motivace pro banky nebo jiné subjekty podílet se na refinancování podnikatelů v potížích.

Ministři dále projednali zprávu o pokroku ve vyjednávání nového nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany.

V rámci diskuze o občanskoprávních návrzích mluvili ministři o digitalizaci v oblasti přeshraniční soudní spolupráce, konkrétně při předávání žádostí o doručení soudních písemností či o provedení důkazu v cizině. Členské státy obecně digitalizaci podporují, zásadní je, aby řešení zvolené na unijní úrovni respektovalo vnitrostátní IT systémy a splňovalo požadavky na bezpečnost.

Pozornost směřovala také k agendám v oblasti trestního práva. Ministři rozhodli o zahájení jednání o nové smlouvě mezi Unií a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům, která zajistí přístup k elektronickým důkazům na území USA. Dále rozhodli o účasti Evropské unie na jednání o Druhém dodatkovém protokolu k Úmluvě Rady Evropy o počítačové kriminalitě, který upraví přístup k elektronickým důkazům v rámci Rady Evropy. V neposlední řadě ministři diskutovali o budoucnosti trestního práva hmotného a o dalším směřování v oblasti vzájemného uznávání v trestních věcech v Evropské unii.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

7. 6. 2019