Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.03.2019 Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek: Důrazně se ohrazuji proti šíření mediálních lží o soudci Strnadovi

Důrazně se ohrazuji vůči šíření nepodložených, zkreslených a dehonestujících nařčení, která jsou šířena proti místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích panu Zdeňku Strnadovi. Obvinění zveřejněná serverem Forum24 nepoškozují jen soudce Zdeňka Strnada, ale celou justici. Autor článku Vilém Besser uvádí v textu informace, které se nezakládají na pravdě a obsahují celou řadu zavádějících nepřesností. Vyzývám proto, aby se poškozenému soudci server veřejně omluvil.

K celé vykonstruované domněnce lze také uvést, že ihned po bezprecedentním nařčení ze strany serveru Forum24 se místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeněk Strnad sám obrátil na Ministerstvo spravedlnosti. Navrhl, aby celá věc jeho údajného pochybení byla ministerstvem nezávisle přezkoumána. Poskytl otevřeně všechny dostupné dokumenty, které prošly důsledným rozborem. Z dokumentů vyplývá, že se žádného pochybení nedopustil.

Pokud jde o nařčení z podjatosti, předložené dokumenty jasně dokazují, že Zdeněk Strnad podepsal smlouvu o dílo se společností STAVCENT, a.s. v červenci 2007. Předmětem smlouvy byla výstavba hrubé stavby rodinného domu, stavba garáže byla z předmětu smlouvy výslovně vyloučena. Smlouva byla splněna předáním hotového díla v září 2008. Koncem roku 2007 byli Zdeněk Strnad s manželkou zapsáni do katastru nemovitostí jako spoluvlastníci předmětného rozestavěného rodinného domu. 18. října 2007 STAVCENT, a.s. v prohlášení potvrzuje jejich vlastnické právo k budově. V době podání předmětného insolvenčního návrhu v květnu 2012 nemohl být Zdeněk Strnad jakkoliv podjatý vůči společnosti STAVCENT, a.s.

V rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, které mělo být výsledkem nesprávného procesního postupu, je nutné konstatovat, že procesní postup, v jehož rámci byl předmětný insolvenční návrh odmítnut, byl v souladu se zákonem. Ministerstvo spravedlnosti přezkoumalo rozhodnutí a konstatuje, že i obsahově je v souladu se zákonem.

Vyjadřuji zásadní znepokojení nad zřejmě účelovou dehonestací představitele justice. Místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňku Strnadovi vyslovuji naprostou důvěru.

 

Jan Kněžínek

ministr spravedlnosti
 

15. 3. 2019