Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.03.2019 Historicky první případ vydání osoby z Japonska do ČR

Dne 15. 3. 2019 došlo k realizaci případu vydání (extradice) osoby odsouzené v České republice k výkonu trestu odnětí svobody z Japonska. Vydaná osoba, čínský státní příslušník, byla na základě mezinárodního pátrání zadržena v říjnu 2018 na území Japonska. Ministerstvo spravedlnosti ČR proto obratem podalo nejprve žádost o předběžnou vazbu a následně žádost o vydání z Japonska do České republiky.

Hledaná osoba byla v České republice odsouzena v roce 2003 pro spáchání trestného činu dvojnásobné vraždy k trestu odnětí svobody na 12 let. Trestný čin spáchala již v roce 1998 a ihned poté odcestovala do Číny, kde se skrývala až do svého zadržení v Japonsku v říjnu 2018.

Žádost o  vydání byla Ministerstvem spravedlnosti ČR podána na základě ujištění o vzájemnosti, neboť mezi Českou republikou a Japonskem není uzavřená dvoustranná smlouva o vydávání osob k trestnímu stíhání či výkonu trestu. Japonské orgány vydání povolily v únoru 2019. Vydání bylo poté realizováno orgány Policie ČR.

Jedná se o první případ, kdy Ministerstvo spravedlnosti ČR požádalo Japonsko o vydání osoby, přičemž s ohledem na specifické okolnosti případu a odlišnou právní úpravu Japonska bylo nezbytné, aby všechny zúčastněné složky, včetně orgánů Policie ČR a Velvyslanectví ČR v Tokiu, vyvinuly maximální úsilí pro úspěšnou realizaci případu.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 

20. 3. 2019