Agregátor obsahu Agregátor obsahu

29.01.2019 Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International.

Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International (TI) dosáhla historicky nejvyššího počtu bodů a po druhé za sebou dosáhla lepšího umístění. Polepšuje si jak z pohledu srovnání evropských zemí, tak v globálním měřítku.

Česká republika se umístila s 59 body na celkovém 38. místě (ze 180 států); z hlediska srovnání evropských zemí se oproti minulému roku posunula o dvě místa. Je sice stále za severskými státy, které žebříčku dlouhodobě kralují, ale výrazně předběhla například Chorvatsko (48 bodů) a Slovensko (50 bodů).

V globálním měřítku představovalo pro Českou republiku v roce 2017 zlepšení o 2 body posunutí o 5 míst v žebříčku a v roce 2018 zlepšení o další dva body znamenalo posun o 4 příčky.

„Potvrzuje se, že naše dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. V pokračujícím trendu zlepšování se budeme snažit pokračovat," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je v současné době pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Žebříček vnímání korupce zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

V České republice byla v prosinci loňského roku schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 jako klíčový strategický dokument pro oblast boje proti korupci. Na ni navazující jednoleté akční plány boje s korupcí představují vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavní nástroj boje s korupcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci. Hlavními oblastmi, které akční plány zahrnují, jsou výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Přehledová tabulka umístění České republiky v CPI indexu

Globálně

Západní Evropa a EU

Rok

Umístění

Počet bodů

Rok

Umístění

Počet bodů

2018

38. místo

59

2018

16. místo

59

2017

42. místo

57

2017

18. místo

57

2016

47. místo

55

2016

19. místo

55

2015

37. místo

56

2015

17. místo

56

2014

53. místo

51

2014

19. místo

51

2013

57. místo

48

2013

22. místo

48

2012

54. místo

49

2012

21. místo

49

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. 1. 2019