Agregátor obsahu Agregátor obsahu

05.10.2018 100 dnů vlády za Ministerstvo spravedlnosti: elektronické náramky a novela insolvenčního zákona

Současná vláda má za sebou 100 dní fungování. A při té příležitosti se ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ohlédl za tímto obdobím a bilancoval. Za jednoznačně největší událost považuje spuštění elektronického monitorovacího systému, radost mu dělá také novela insolvenčního zákona, která prochází Poslaneckou sněmovnou.

Během měsíce září se podařilo dotáhnout do cíle projekt elektronických náramků, na který česká justice čekala od roku 2010. Ministr Kněžínek na tiskové konferenci oznámil, že elektronický monitoring funguje a vše běží tak, jak má. Skončilo tedy dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.

Dalším významným úspěchem posledních měsíců je tzv. oddlužovací novela. „Chtěl bych především zdůraznit úzkou spolupráci s poslanci při parlamentním schvalování této novely, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu potřebných lidí. Ministerstvo poskytuje velmi úzkou součinnost," uvedl ministr Kněžínek.

„Také mě těší, že úspěšně pokračují práce na nových procesních kodexech. Návrh trestního řádu je již zpracováván v paragrafovém znění. Současně probíhají konzultace s odbornou veřejností nad tezemi nového civilního řádu soudního, k němuž jsme uspořádali tři konference," okomentoval ministr spravedlnosti práce na nových procesních kodexech.

Odborná veřejnost, především soudci, uvítala odložení účinnosti instrukce k výběru soudců. Proces jmenování soudců bude ministerstvo řešit novelou zákona, kterou má v plánu ministr spravedlnosti předložit na jaře 2019.

Uplynulé měsíce byly pro ministra Jana Kněžínka zejména o seznamování se s chodem úřadu. Během četných schůzek také nastartoval komunikaci s představiteli profesních organizaci, například se zástupci České advokátní komory nebo Notářské komory. Ministr se sešel i s předsedy krajských soudů, rovněž navštívil Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

V nejbližší době se Ministerstvo spravedlnosti chystá na projednávání nového zákona o soudních znalcích v Poslanecké sněmovně.  V plánu je také předložení upravené novely zákonů upravujících exekuce, např. koncentraci exekucí na jednoho dlužníka u jednoho exekutora, což by mělo snížit náklady na exekuce a v důsledku ulevit všem zúčastněným stranám. 

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

5. 10. 2018