Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kalendář soudních jednání

Tento přehled je pouze informativní, může dojít ke změnám. Aktuální stav možno ověřit na  http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (nebo u...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poučení Poučení o zveřejnění informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   Sazebník úkonů učiněných v souvislosti s...

GDPR

  INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ   dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)   (Nařízení...

Vyhláška č. 442/2006 Sb.

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149   ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu...

Oznámení podezření na korupci

Oznamování podezření na korupci Podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů: e-mail:...