Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva za rok 2017  

Kalendář soudních jednání

Tento přehled je pouze informativní, může dojít ke změnám. Aktuální stav možno ověřit na  http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (nebo u...

Nahlížení do soudních spisů

Nahlížení do soudních spisů Formulář pro nahlížení do spisů Jak postupovat při objednání nahlížení do spisu „Čestné prohlášení o neexistenci...

Vyhláška č. 442/2006 Sb.

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149   ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poučení Poučení o zveřejnění informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   Sazebník úkonů učiněných v souvislosti s...

GDPR

  INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ   dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)   (Nařízení...

Oznámení podezření na korupci

Oznamování podezření na korupci Podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů: e-mail:...