Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ (zákon č. 191/1950 Sb.)

Ncp 154/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nárokům na zaplacení směnečné ceny

Ncp 158/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nárokům na zaplacení směnečné sumy

Ncp 205/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu

Ncp 231/2020 specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, který se (podle žalobních tvrzení) týká směnečného rukojemství, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 310/2020 VS v Olomouci specifikace: Věcná příslušnost okresních soudů ve sporu o nároku majitele směnky v souvislosti se zápůjčkou finanční částky vůči dědičce, když však žalobce ani postižní práva ze směnek nepožaduje.

Ncp 352/2020 specifikace: Směnečné plnění – krajské soudy

Ncp 521/2020 specifikace: Při posuzování věcné (ne)příslušnosti soudu u návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu je v obecné rovině bezvýznamné to, jak na listinu, o níž příslušný žalobce svůj návrh opírá, pohlíží (respektive ji právně hodnotí) v průběhu řízení strana žalovaná či soud; opačný přístup by znamenal popření zásady perpetuatio fori zakotvené v § 11 odst. 1 věta druhá o. s. ř.

Ncp 676/2020 specifikace: K řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá na žalované zaplacení žalované částky jako náhrady škody, která mu měla vzniknout v důsledku neplnění povinností žalované zaplatit plnění ze směnky, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Ncp 745/2020 specifikace: K projednání a rozhodnutí sporu, v němž se žalobce jako majitel směnky vlastní domáhá plnění po žalovaném, a to jako proti osobě, která přistoupila k směnečnému dluhu výstavce směnky, je dána věcná příslušnost krajských soudů.

Ncp 156/2021specifikace: K řízení ve sporu o splnění závazku ze směnky utvrzeného písemným uznáním směnečného dluhu jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.