Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH (ZÁKON Č. 304/2013 Sb.)

Ncp 725/2020 specifikace: K řízení o návrhu na zápis do veřejného rejstříku jsou věcně příslušné krajské soudy podle § 75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Ncp 467/2021 specifikace: V případě žaloby s tzv. „eventuálním petitem" - kdy žalobce uplatňuje určitý primární požadavek, přičemž současně, a to pro případ, že soud jeho primárnímu požadavku nevyhoví a žalobu v uvedeném rozsahu zamítne, v rámci žaloby vznáší ještě náhradní (eventuální) požadavek - může být z povahy věci určovatelem věcné příslušnosti pouze primárně uplatňovaný požadavek.

Ncp 593/2021 specifikace: Domáhá-li se člen společenství vlastníků proti žalovanému společenství vlastníků vyjmutí prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v bytovém domě ze sbírky listin veřejného rejstříku, je k projednání a rozhodnutí takové věci dána věcná příslušnost okresních soudů podle obecné úpravy věcné příslušnosti obsažené v § 9 odst. 1 občanského soudního řádu.