Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (zákon č. 634/1992 Sb.)

Ncp 175/2020 specifikace: O žalobě, kde žalobkyně svůj nárok skutkově opírá jen o samotné jednání žalované vůči spotřebitelům z již uzavřených Pojistných smluv a řízení je tak svým charakterem sporem ve věcech ochrany práv spotřebitelů podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nikoli sporem o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním (nebo nedovoleným omezením soutěže), je dána věcná příslušnost okresních soudů.