Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O NÁHRADĚ ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (zákon č. 262/2017 Sb.)

Ncp 669/2020 specifikace: K návrhu na uložení povinnosti zpřístupnit dokumenty podle § 10 zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže je dána věcná příslušnost krajských soudů podle § 11 odst. 1 a § 25 zák. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.