Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

ZÁKON O KONKURZU A VYROVNÁNÍ zákon č. 328_1991 Sb ve znění platném a účinném do 31 12 2007

- § 32 odst. 1