Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

OBČANSKÝ ZÁKONÍK zákon č 89_2012 Sb

- § 23 a násl.  Fyzické osoby

- § 55 a násl. Omezení svéprávnosti

- § 118 a násl. Právnické osoby

- § 420 a násl. Podnikatel

- § 436 a násl. Zastoupení

- § 514 a násl. Cenný papír

- § 545 a násl. Právní jednání

- § 979 a násl.  Věcná práva

- § 1158 a násl. Bytové spoluvlastnictví

- § 1448 a násl. Svěřenský fond

- § 1475 a násl. Dědické právo

- § 1721 a násl. Všeobecná ustanovení o závazcích

- § 2055 a násl. Závazky z právních jednání

- § 2358 a násl. Licence

- § 2390 a násl. Zápůjčka

- § 2550 a násl. Přeprava osob a věcí

- § 2586 a násl. Dílo

- § 2716 a násl. Společnost

- § 2972 a násl. Zneužití a omezení soutěže

- § 3018 a násl. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná