Přejít k obsahu

Vrchní soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

OBČANSKÝ ZÁKONÍK platný do 31.12. 2013 (zákon č. 40/1964 Sb.)

Ncp 148/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů k nárokům na ochranu osobnosti vzneseným povinnou vůči soudní exekutorce pro neoprávněné nakládání s osobními údaji – podle procesní úpravy účinné do 31.12.2013

Ncp 251/2020 specifikace: věcná příslušnost okresních soudů k nárokům účastníků sdružení bez právní subjektivity na vypořádání vzájemných majetkových poměrů

Ncp 363/2020 specifikace: věcná příslušnost krajských soudů ke sporům o vypořádání práv z ukončené smlouvy o sdružení podle § 829 a násl. obč. zák., platného do 31. 12. 2013

Ncp 518/2021 specifikace: K řízení o náhradu škody mezi tehdejšími občanskými sdruženími jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.