Přejít k obsahu

Okresní soud v Šumperku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační kancelář Okresního soudu v Šumperku

popis.Text

AKTUALITY

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku přijaté s ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemí viru SARS CoV-2 a Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 200 č. 1375 a 1379 o přijetí krizového  a Doporučení Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá vládou ČR ze den 17. 12. 2020, čj. MSP-15/2020-SDJ-SP/15  
 27 Spr 1502/2021 - text opatření

 

Žádáme účastníky řízení a veřejnost, aby upřednostňovali  písemnou, elektronickou či telefonickou formu komunikace se soudem.

 

Činnost infokanceláře se omezuje na úřední hodiny, a to ve dnech pondělí a středa v době
od 8:00 do 11:00 hodin a  od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Nahlížení do spisů v infokanceláři bude umožněno pouze po předchozím objednání. Maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou  osobou se stanovuje na 30 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně infokanceláře oprávněna nahlížení do spisu ukončit.

 

Veřejnost může vstupovat do podatelny a informační kanceláře pouze jednotlivě.

 

Veřejnost z řad advokátů informujeme, že do odvolání nebudou soudem zapůjčovány taláry.

 

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

 

Informační kancelář je umístěna v přízemí, číslo dveří 1a.


Kontaktní osoba:  Alena Matýsová
Telefon:                583 313 919
Fax:                       583 215 260
E-mail:                   info@osoud.sup.justice.cz

e-mailová adresa info@osoud.sup.justice.cz je určena pouze pro žádosti o informace, které zajišťuje informační kancelář

Po, út, čt    7:30 – 11:00         12:30 -  15:00
St               7:30 – 11:00         12:30 -  16:00
Pá              7:30 – 11:00 
       

Informační kancelář zajišťuje:

- podávání informací o stavu řízení včetně nařízeného jednání účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům či zmocněncům
- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí
- poskytování spisů oprávněným osobám k nahlížení do spisů- pořizování kopií ze spisů
- přístup do informačního systému veřejné správy a seznamu znalců a tlumočníků
- informace ze sazebníku soudních poplatků (platba v kolcích, složení jistiny)


Z důvodu urychlení odbavení účastníka je vhodné objednat si nahlížení do spisu na telefonním čísle 583 313 919, a to nejpozději 1 den před plánovaným nahlížením do spisu.

Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače se vybere poplatek ve formě kolku ve výši 20,- Kč nebo  , viz. zákon o soudních poplatcích.


Objekt je střežen kamerovým systémem.