Přejít k obsahu

Okresní soud v Šumperku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku účinné od 10. 9. 2020 přijaté v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
              27 Spr 2154/2020 - opatření

 

27 Spr 1827/2020 - opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku - účinnost od 1. 5. 2020

Doba pro styk s občany u Okresního soudu v Šumperku se od 1. 5. 2020 obnovuje v plném rozsahu při zohlednění omezení popsaných v opatření 27 Spr 1827/2020.  

 

Informační kancelář

Informační kancelář je od 11. května 2020 pro veřejnost otevřena: 
Po, út, čt    7:30 – 11:00         12:30 -  15:00
St               7:30 – 11:00         12:30 -  16:00
Pá              7:30 – 11:00 
Nahlížení do spisů v informační kanceláři bude umožněno pouze po předchozím objednání. Maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje na 60 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně informačního centra oprávněna nahlížení do spisů ukončit.

 

 

Veřejnost z řad advokátů informujeme, že do odvolání nebudou soudem zapůjčovány taláry.

 

 

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

 

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 784/12
787 73  Šumperk

datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz

 

Kontaktní osoby pro videokonference

Kontaktní osoby Okresního soudu v Šumperku

 

Elektronická podatelna

 

tel. +420 583 313 919 - informační kancelář
tel. +420 583 313 911 - spojovatelka
fax: +420 583 215 260
fax trestní odd. +420 583 313 949
tel. +420 583 313 925 - opatrovnické oddělení (nesporné)
tel. +420 583 313 928 - občanskoprávní oddělení (sporné)
tel. +420 583 313 931 - trestní oddělení
tel. +420 583 313 955 - pozůstalostní (dědické) oddělení
tel. +420 583 313 989 - exekuční oddělení (agenda EXE)
tel. +420 583 313 942 - exekuční oddělení (agenda E)
tel. +420 583 313 997, +420 583 313 959 - vymáhající úřednice