Přejít k obsahu

Okresní soud v Šumperku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku přijaté s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021 č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

27 Spr 1699/2021 - text opatření

 

 

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku přijaté s ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 125, o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2), Usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 128, o přijetí krizového opatření.
27 Spr 1647/2021 - text opatření

 

Žádáme účastníky řízení a veřejnost, aby upřednostňovali  písemnou, elektronickou či telefonickou formu komunikace se soudem.

 

Činnost infokanceláře a podatelny soudu se omezuje na úřední hodiny, a to ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin a  od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Nahlížení do spisů v infokanceláři bude umožněno pouze po předchozím objednání. Maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou  osobou se stanovuje na 30 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně infokanceláře oprávněna nahlížení do spisu ukončit.

 

Veřejnost může vstupovat do podatelny a informační kanceláře pouze jednotlivě.

 

Veřejnost z řad advokátů informujeme, že do odvolání nebudou soudem zapůjčovány taláry.

 

Informační kancelář

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

 

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 784/12
787 73  Šumperk

datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz

 

Kontaktní osoby pro videokonference

Kontaktní osoby Okresního soudu v Šumperku

 

Elektronická podatelna

 

tel. +420 583 313 919 - informační kancelář
tel. +420 583 313 911 - spojovatelka
fax: +420 583 215 260
fax trestní odd. +420 583 313 949
tel. +420 583 313 925 - opatrovnické oddělení (nesporné)
tel. +420 583 313 928 - občanskoprávní oddělení (sporné)
tel. +420 583 313 931 - trestní oddělení
tel. +420 583 313 955 - pozůstalostní (dědické) oddělení
tel. +420 583 313 989 - exekuční oddělení (agenda EXE)
tel. +420 583 313 942 - exekuční oddělení (agenda E)
tel. +420 583 313 997, +420 583 313 959 - vymáhající úřednice