Přejít k obsahu

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

 

 

Hlavní budova Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

 

 

Hlavní budova okresního soudu je ve Svatohavelské ulici č.p. 93, přibližně v polovině cesty mezi Starým náměstím a Poláčkovým náměstím, detašované pracoviště okresního soudu sídlí v budově bývalé okresní vojenské správy na Poláčkově náměstí č.p. 5, na mapě níže označeno OVS.  Nejbližší veřejné parkoviště pro osobní automobily je na Poláčkově náměstí, další na Starém náměstí a vzdálenější bez poplatku v ulici Dobrovského na nábřeží Kněžné.

 

       Hlavní budova            Budova detašovaného pracoviště

Mapa okolí budov okresního soudu

 

Zde je odkaz na okolí soudu na interaktivní mapě portálu www.mapy.cz, ze které je výše kopie s označenými budovami soudu.

 

       Od 1. 2. 2004 je do budovy detašovaného pracoviště přemístěno exekuční oddělení.

       Od 19.4.2004 je do budovy detašovaného pracoviště přemístěno také dědické oddělení.

 

 

Poučení osob vstupujících do budovy soudu

Osoby vstupující do budovy soudu jsou povinny podrobit se bezpečnostní kontrole na stanovišti justiční stráže, kde mohou získat informace týkající se umístění kanceláří a jednacích síní.