Přejít k obsahu

Okresní soud v Pelhřimově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce r. 2016

15Spr 677/2015

 ROZVRH PRÁCE  

 

Okresního soudu v Pelhřimově

na rok 2016

 

zpracovaný podle § 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.l2.l991 č. 37/l992 Sb. o jednacím řádu pro

 

okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

Okresní soud v Pelhřimově – Třída Legií 876

 

 

Pracovní doba                               doba pro styk s občany

PO    7.15 – 15.45                          denně po celou pracovní

ÚT    7.15 – 15.45                                         dobu   

ST    7.15 – 15.45

ČT    7.15 – 15.45

PÁ    7.15 – 15.45

 

Návštěvy u předsedy okresního soudu: kdykoli kromě jeho jednacích dnů.

Podle zákona č. l06/99 Sb. se informace podávají na č. dv.55  v  přízemí  u ředitelky správy Aleny Hronkové.

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  SOUDU:

 

Předsedkyně okresního soudu:   JUDr. Lenka Jiříková

 

- vykonává státní správu okresního soudu dle § 127 zák. č.  6/2002 Sb.    

- vyřizuje stížnosti podle § 171 a násl. zák. č. 6/2002 Sb.

- odpovídá za majetek

                                                                                                                               

Místopředsedkyně okresního soudu:   JUDr. Jitka Papežová, Ph.D

 

- zastupuje předsedu okresního soudu při výkonu státní správy okresního soudu a při vyřizování stížností v době jeho nepřítomnosti        

                                       

Ředitelka správy soudu:   Alena HRONKOVÁ

 

- řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském    

- zastupuje: účetní Bc. Jana Stejskalová

 

Účetní soudu:  Bc. Jana Stejskalová, zastupuje Petra Kybová

 

Pracovnice ve správě:   Petra Kybová, zastupuje Bc. Jana Stejskalová

 

Vymáhání justičních pohledávek:   Marta KOPŘIVOVÁ

 

Podatelna a spisovna:   Marcela KOSOVÁ, Ivana Kadlecová

 

- doručování zásilek jako soudní doručovatel a zabezpečení chodu pošty, přijímání podání, zakládání a vyhledávání spisů ve spisovně

- přijímání podání v elektronické podobě

                      

Pokladna:   Jana MARTÍNKOVÁ

                    Zastupuje: Hana Lhotská

 

Správce sítě:   Jiří KŘÍŽAN – přijímání podání v elektronické podobě

           

                                                                                                                  

Vyšší podací oddělení:   Ivana Kadlecová      zastupuje: Marie Pastorková, Ivana Janečková

 

 

 

Správce aplikace:   Ivana Jandová

 

 

Denní nápad je přiřazován časově

 

 

Soudní  oddšlení

Odbor a vymezení působnosti

Předseda senátu

Zastupuje

Samosoudce

Zastupuje

Členové senátu

Přísedící

Vyšší soudní úředník, tajemník - zastupuje

Kancelář - přidělení

pracovníci

 

 

 

      

 

 

 

         1

 

11/28 věci rejstříku C, potřebné úkony v příprav. řízení a zkrác. tr. řízení, věci rejst. E (peněžní plnění), rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s.

 

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Lenka

JIŘÍKOVÁ

  

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka

PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

podle seznamu

             11

Lenka  KOKŠTEINOVÁ

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním a trestním

- zastupuje  Jindřiška Menhardová

- vykonává činnost dle § 11 – 14 zák. č. 121/2008 Sb. A činnost dle pověření předsedy senátu dle § 5 zák.. č. 121/2008 Sb.    

* viz. příloha, soudní doručovatel , ½ E- peněžité plnění  

 

Daniela NOVÁKOVÁ

vedoucí kanceláře         

- vykonává  práce vedoucí kanceláře oddělení T , vede rejstříky, T, Nt,Td,Tm,Ntm  a další evidenční pomůcky

 - ½ -  EXE

zastupuje Alena Vaňková, Jana Martínková, Hana Lhotská

soudní doručovatel

 

 

    

 

 

         2

 

každá 1. věc rej. T, Nt, potřebné úkony v příprav. řízení, zkrácené tr. řízení, věci rejstříku Tm a Ntm podle zák.č. 218/2003 Sb., věci s cizím prvkem, věci vojenské a l/2 rej. Td rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s.  

1/6 věcí podle zák. č. 120/2001 Sb.

 

Mgr. Jiří   ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

podle seznamu

 

Mgr. Dana    Bedřichová          vyšší soudní úřednice na občanskoprávním úseku, dohled EXE

-zastupuje Jaroslav Martínek , Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Mgr. Vaculínová

   - vykonává činnost dle pověření předsedy senátu v úkonech v agendě EXE, soudní doručovatel, dohled -exekutoři                                 

 

                                                          

 

 

 

    

 

 

 

3

 

1/2 věcí P a Nc, potřebné úkony v přípr. řízení, zkr. tr. řízení, rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s,  vydání předběžných opatření před zahájením řízení, věci 1/2 o podpůrných opatřeních a věcech svéprávnosti, rozhodování o úschovách, protestace směnek, prodej zástav, um. listin, dohled nad VR prodejem movitých věcí,věci s cizím prvkem v agendě P a Nc, agenda L

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miloslava JAROŠOVÁ

 

JUDr.Lenka JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

JUDr.Lenka . JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

podle seznamu

               14

Marie  BŘEZINOVÁ

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- vykonává činnosti dle §  11 a ž 14 zák. č. 121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu dle § 5 zák. č. 121/2008 Sb.,  úkony ve věcech Cd, Sd a D, provádí výkony PO v pracovních dnech, protestace směnek,  soudní doručovatel, zastupuje Mgr.  Bedřichová, Mgr. Bc. Monika Kratochvílová,  Jaroslav Martínek a Mgr. PetraVaculínová

       

 

             13

 

 

Mgr. Petra Vaculínová

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním vykonává činnost podle § 11 až 14   zák. č. 121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu

zejména v agendě P, Nc a D, soudní doručovatel,

zastupuje Marie Březinová, Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Jaroslav Martínek

 

Jana Martínková vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře, oddělení C, vede rejstříky C, EC, L,  EVC a ostatní evidenční pomůcky, zastupuje  Hana Lhotská, Daniela Nováková, Alena Vaňková,  soudní doručovatel

 

 

   

 

    

 

4

 

7/28 věcí rej. Věci  C,  EVC,  Cd a E s cizím prvkem, roz. ve věcech D, které nepřísluší vyřizování VSÚ, věci rej. Cd, 1/6 věcí podle zák.č. 120/2001 Sb., potřebné úkony v přípravném řízení, zkr. tr. řízení, úkony o prohlášení majetku dle § 260e o.s.ř., rozhodování o PO podle § 405, 452 z.ř.s.

 

 

JUDr.  Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr.   Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

podle seznamu

                 12

Jaroslav  MARTÍNEK

vyšší soudní úředník na úseku trestním a občanskoprávním

vykonává činnost dle § 11 až 14 zák. č. 121/2008 Sb., zejména úkony při prodeji movitých věcí, úkony v agendě CEPR  zastupuje Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Lenka Kokšteinová, Jindřiška Menhardová

vykonává práci probačního úředníka, nařizuje a zajišťuje výkon obecně prospěšných prací, provádí výkony PO podle § 405,452 z.ř.s. v pracovních dnech, soudní doručovatel

 Hana LHOTSKÁ

vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře oddělení E,D, ½ EXE, Sd vede rejstřík E a ostatní evidenční pomůcky

zastupuje  Jana Martínková,  Daniela Nováková, Alena Vaňková, soudní doručovatel

 

 

 

   

 

         5

 

10/28 věcí rej. C,  potřebné úkony v přípravném řízení a zkr. tr. řízení, věci rej. E (prodej nemovitostí a zřízení soudcovského zástav. práva, prodej podniku), 3/6 věcí podle zák. č. l20/200l Sb., rozhodování o PO podle § 402 a 452  z.ř.s.

 

 

 

JUDr.  Martin NOVÁČEK

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Alena JÍRŮ 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr.  Martin

NOVÁČEK

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Alena JÍRŮ 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

podle seznamu

           17

 Mgr. Bc. Monika Kratochvílová

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

zastupuje Jaroslav Martínek , Mgr. Dana Bedřichová a Mgr. Vaculínová

vykonává činnosti dle § 11 a 14 zák. č.121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu, zejména úkony v agendě CEPR  a EXE  soudní doručovatel

 

Alena Vaňková

vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře oddělení P a Nc, vede rejstříky P, Nc, Cd, U a RoD, další evidenční pomůcky             

zastupuje Daniela Nováková, Jana Martínková, Hana Lhotská, soudní doručovatel

 

 

 

 

      

 

 

 

        

6

 

 všechny věci týkající se pracovně právních vtahů, 1/2 věcí P a Nc, dohled nad VR prodejem movitých věcí,  potřebné úkony v přípravném řízení, zkrácené trestní řízení, rozhodování o PO podle § 405 a 452 z. ř. .s, ½ věcí o podpůrných opatřeních a věcech svéprávnosti

 

 

 

 

JUDr.  Alena JÍRŮ

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D

 

JUDr. Martin Nováček.

 

JUDr.  Alena JÍRŮ

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr. Martin Nováček

 

podle seznamu

         10

Jindřiška MENHARDOVÁ

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním a trestním

zastupuje Lenka Kokšteinová

- vykonává činnosti  dle § 11 až 14  zák. č. 121/2008 Sb., a činnost dle pověření předsedy senátu dle § 5 zák. č. 121/2008 Sb., 

* viz. příloha, soudní doručovatel , ½ v E peněžité plnění                 

Marie Pastorková

protokolující úřednice

Jana PŘIBYLOVÁ

protokolující úřednice

Ilona Melmuková

Věra Pilská

 Martina Slabá

Bc. Monika Drahná

Ivana Janečková

 

zapisovatelky v občanskoprávním oddělení, v dědickém oddělení

 

 

 

podle seznamu

 

 

 

 

    

 

 

7

 

každá 2. věc rej. T, Nt, potřebné úkony v příprav. řízení, zkrácené tr. řízení, l/2 rej. Td, věci RoD podle zák. č. 218/2003 Sb, .rozhodování o předběžných opatřeních podle § 405 a 452 z.ř.s.

Rozhoduje ve věci korupce veřejných činitelů, při veřejných zakázkách, soutěžích a dražbách, 1/6 věcí podle zákona č. 120/2001 Sb.,

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

podle seznamu

 

Ivana Jandová

vykonavatelka

zastupuje Jaroslav Martínek

- provádí výkon PO podle § 402, 452 z.ř.s..v pracovních dnech, soudní doručovatel

 

Ivana Jandová správkyně aplikace

zastupuje Mgr. Petra Vaculínová

 

 

 

 

 

 

podle seznamu

 

 

 

Členové senátu – přísedící se periodicky střídají dle seznamu.

 

 

 

 

Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany:

 

Martin VÁCHA, řidič a domovník

 

Vedení požární dokumentace: Bc. Jana Stejskalová

 

 

        Rozvrh byl projednán a schválen na shromáždění soudců okresního soudu dne 24. listopadu 2015.

 

          

           

V Pelhřimově dne 24. listopadu 2015.

JUDr. Lenka Jiříková

předsedkyně Okresního soudu

             v Pelhřimově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam členů senátu – přísedících

 

ing.Olga Bartošková

Marie Lišková

Jana Toušková

Helena Bedrníčková

Ing. František Čapek

Jiří Čmucha

Stanislava Dvořáková

Zdeňka Duffková

Jaroslav Havel

Ing. Stanislav Hron                                                  

Karel Hájek

Růžena Filsaková

Josef Jírů

František Junek

Jana Pelíšková

Karel Kratochvíl

Ing. Vladislav Macháček

Jiří Matějka

Zdeněk Musílek

Jaroslava Musilová

Ing. Jan Litomiský

Jindřich Peřinka

Ing. Pavel Míka

Ing. Dalibor Papež

JUDr. Ing. Jan Váňa

MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc.

Ing. Petr Blažek

Jaroslava Rudišarová

Helena Řežábková

Miroslava Řehořková

Zdeněk Severa

Miloslava Skořepová

Mgr. Alena Šnoblová

Marie Šmídová

Alena Šimková

Jiří Šohaj

Daniela Truhlářová

Vratislav Souček

Karel Šašek

Mgr. Monika Velíšková

Zdeněk Šiman

Milada Houšková

Ing. Hana Benešová

Helena Hezinová

Dana Nováková

Marie Kernová