Přejít k obsahu

Okresní soud v Pardubicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2019

Rozvrh práce pro rok 2019

Rozvrh práce Okresního  soudu v Pardubicích  je evidován pod 
jednacím číslem 30 Spr 1289/2018 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu
v místnosti č. dveří 70 v  I. poschodí

    

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

     V rozvrhu práce musí být vždy 

a)
jmenovitě určeni soudci,  vyšší soudní úředníci a tajemníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) 
stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) 
určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2019 rozdělen na jednotlivé úseky:

01. Úvod

02. Státní správa

03. Úsek správy soudu

04. Úsek trestní

05. Úsek občanskoprávní sporný

06. Úsek občanskoprávní nesporný

07. Úsek výkonu rozhodnutí a exekuční

08. Příloha č. 1

09. Příloha č. 2

10. Příloha č.3

11.Příloha č. 4

12. Příloha č. 5

13. Příloha č. 6

 

Změna RP č  1 (T+C+PaN+Spr)

Změna RP č  2 (T)

Změna RP č  3 (C+Spr+T)

Změna RP č  4 (C)

Změna RP č  5 (T+C)

Změna RP č  6 (C+T+PaNC)

Změna RP č  7 (C+PaNc+T)

Změna RP č. 8 (C+PaNc+T)

Změna RP č. 9 (C+PaNc)

Změna RP č. 10 (C+T)

Změna RP č. 11 (C)

 

 

RP 2019 se zapracovanou 1. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 2. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 3. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 4. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 5. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 6. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 7. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 8. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 9. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 10. změnou RP

RP 2019 se zapracovanou 11. změnou RP