Přejít k obsahu

Okresní soud v Nymburce

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

  Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@osoud.nym.justice.cz .   Přijímána budou pouze...

Aktuální soudní dražby

Aktuální soudní dražby movitých věcí a nemovitostí najdete na InfoDesce soudu ve skupině výkon rozhodnutí a exekuce. Portál    www.drazby.org byl ...

Opravné prostředky

V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání....

Důvod a způsob založení subjektu

Okresní soud v Nymburce vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání...

Seznam obhájců ex offo

  Seznam advokátů sídlících v obvodu Okresního soudu Nymburk - seznam obhájců ex offo     Mgr. Benešovská Barbora Fügnerova...

Sazebník soudních poplatků

    Příloha k Zákonu o soudních poplatcích SAZEBNÍK POPLATKŮ   Poplatky za řízení   Položka 1  1. Za návrh na...