Přejít k obsahu

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Soudní poplatky

Soudní poplatky :

Vybírání soudních poplatků se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož přílohu tvoří sazebník soudních poplatků s uvedením konkrétních částek za řízení, úkon apod.

 

POKLADNA

Hotovost (včetně plateb na pohledávky soudu) lze skládat v pokladně soudu na č. d. 103/přízemí v úředních hodinách (viz záložka Úřední hodiny).

 

PLATBA NA ÚČET SOUDU:

č. ú. 3703-920181/0710   na úhradu soudních poplatků

č. ú. 3762-920181/0710   na úhradu peněžitých trestů a pokut

č. ú. 6015-920181/0710   na úhradu záloh na znalce, tlumočníky apod.

č. ú.     19-920181/0710   na úhradu nákladů trestního řízení, nákladů obhajoby apod.

 

VS je složen ze spisové značky projednávaného případu, avšak u právnických osob lze využít jejich IČO, u fyzických osob rodné číslo.