Přejít k obsahu

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Nahlížení do soudních spisů

 

ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V MLADÉ BOLESLAVI

náměstí Republiky 100, 293 05 Mladá Boleslav III.

IČO: 00024554, tel.: 326 377 500

100 Spr 218/2016

 

POKYNY

pro žadatele o  nahlížení do spisů

 

 

        K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů vedených u Okresního soudu v Mladé Boleslavi se prosím řiďte následujícími pokyny:

  1. Nejméně dva pracovní dny před termínem požadovaného  nahlížení do spisu se objednejte u pracovnic informačního centra emailem na adrese infocentrum@osoud.mlb.justice.cz, nebo telefonicky na čísle 326 377 500.
  2. Jestliže se předem neobjednáte, event. tak učiníte těsně před svojí návštěvou soudu, nebude spis k nahlédnutí zajištěn a budete přeobjednáni na pozdější termín.
  3. V žádosti o nahlédnutí do spisu vždy uveďte, jaké je Vaše role v řízení a za koho budete do spisu nahlížet.
  4. Čas dohodnutý pro nahlížení do spisu je vždy nutné dodržet.

 

 

V Mladé Boleslavi dne 31.03.2016

 

                                                                                                                                       Mgr. Kateřina Stará

                                                                                                                                        předsedkyně soudu

 

 

 

 

Poznámka:

Do soudních spisů mohou nahlížet účastníci řízení a jejich právní zástupci, příp. další osoby, mají-li na tom právní zájem nebo jiné vážné důvody, a předseda senátu nahlédnutí do spisu na žádost této osoby povolí, v provozních hodinách infocentra.

 

Ze spisů lze pořizovat výpisy, opisy a kopie. 

 

Nahlížení do spisů se řídí Vnitřním a kancelářským řádem pro okresní a krajské soud, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.