Přejít k obsahu

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Inforamce a orientační tabuli a úřední desce

 

 

Orientační tabule a elektronická úřední deska soudu jsou umístěny ve vestibulu budovy Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Obsahují údaje podle § 3 (orientační tabule a úřední deska) Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, v platném znění.

 

Je-li stanoveno, že rozhodnutí soudu má být doručeno vyhláškou, vyvěsí se na elektronické úřední desce soudu. Po uplynutí zákonem určeného dne se rozhodnutí z úřední desky sejme a tento den se označí jako den, kdy bylo rozhodnutí doručeno účastníkům, kteří nejsou soudu známi, nebo jejichž pobyt není znám.