Přejít k obsahu

Okresní soud v Lounech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

KORUPCE

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

2016 2018
2020 - 2021  
  • Zpráva o vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu

2013 - 2014 2015
2016 - 2017 2018 - 2019
2020 - 2021  
  • Seznam poradců

2020 I. pololetí II. pololetí
2021 I. pololetí