Přejít k obsahu

Okresní soud v Lounech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

platný k 30. 6. 2018

platný pro rok  2016 a 2017

platný pro rok  2014
Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu 2014