Přejít k obsahu

Okresní soud v Lounech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejné zakázky

  • Veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek soud zveřejňuje na následujících profilech zadavatele:

TENDER ARENA
NEN

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na adrese: http://www.isvzus.cz/usisvz/. Takovéto informace zde uveřejňují rovněž všechny organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti.

  • Nadlimitní veřejné zakázky

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na adrese: http://www.isvzus.cz/usisvz/. Takovéto informace zde uveřejňují rovněž všechny organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti.