Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

                                                                          Česká republika – Okresní soud v Liberci
                                                                                    U Soudu 540/3, 460 72  Liberec
                                 tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz; ID DS 579abps

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Videokonference
Dožádané videokonference probíhají v jednací síni č. 28 vždy od 1. do 15. dne měsíce (ve druhé polovině měsíce jen v ojedinělých případech).

 

Pro přijímání elektronických podání Okresním soudem v Liberci je určena POUZE níže uvedená adresa

E-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz

V budově Okresního soudu v Liberci je zbudován bezbariérový přístup. Bezbariérový vstup je do objektu i po celé budově. K dispozici jsou výtahy.

 

Bankovní spojení
Bankovní spojení Okresního soudu v Liberci :
IČ: 00024864

19-524461/0710

Příjmový účet pro náhrady nákladů řízení

3703-524461/0710

Příjmový účet pro soudní poplatky

3762-524461/0710

Příjmový účet pro pokuty a peněžité tresty

6015-524461/0710

Depozitní účet - zálohy na soudní řízení, platby z výkonu rozhodnutí,

dražební jistiny, narovnání, soudní úschovy

 

 

Základní orientace v budově

Podatelna :                                                                 přízemí  vlevo
Pokladna (prodej kolků, platby v hotovosti) :            číslo dveří 102    I. poschodí
Ústní podávání stížností                                            číslo dveří 109   I. poschodí
Informace dle zákona č. 106/99 Sb.:                        číslo dveří 109    I. poschodí
Jednací síně: a) trestní                                                          15 -17    I. poschodí
                      b) občanskoprávní                             12 - 14, 18 - 24    I. poschodí

 

 

 

Způsoby a místo podání
Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu
Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

 

Tiskoví mluvčí Okresního soudu v Liberci

  • Mgr. Petr Hoček – tiskový mluvčí pro občanskoprávní úsek, tel. 485 238 150
  •  Mgr. Denisa Kalfeřtová – tiskový mluvčí pro trestní úsek, tel. 485 238 154 

 

 

 

Interní protikorupční program akt. k 30. 6. 2020
Spr 852_2020 - Aktualizace IPP k 30. 6.pdf

Kontakty vedoucích zaměstnanců  ,  Organizační struktura

Etický kodex Okresního soudu v Liberci
Etický kodex definuje čestné, etické a reprezentativní chování soudců a zaměstnanců

PKP_Etický kodex OS Liberec.pdf

poradci a poradní orgány
Spr 1066_2021 – seznam poradců za 1. pololetí 2021