Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V době od 22. 10. do 3. 11. 2020 bude vstup veřejnosti do budovy soudu umožněn pouze takto:

  1. do podatelny, informačního střediska a pokladny obou soudů v pondělí 26. 10. a 2. 11. a dále ve čtvrtek 29. 10. 2020 vždy od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
  2. do jednacích síní je přístup umožněn bez omezení, ale to jen osobám, které jsou na příslušné jednání předvolány.

     

Vstupující osoby kromě standardní vstupní kontroly použijí dezinfekční rohož a dezinfekční prostředek na očistu rukou

a dýchací cesty budou mít chráněné ochranným prostředkem (tj. respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou atd., použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek ochrany dýchacích cest).

Nepoužití ochranného prostředku bude mít za následek nevpuštění do soudní budovy.

 

 

 

I nadále je upřednostněn telefonický, písemný nebo elektronický kontakt:

Okresní soud v Liberci:

- telefonicky na čísle: 48 52 38 111
- informační centrum: 48 52 38 116, 118
- e-mailem na adresu: podatelna@osoud.lbc.justice.cz
- faxem na čísle: 48 52 38 235
- datovou schránkou: 579abps
- poštou na adresu Okresní soud v Liberci, ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

 

Krajský soud – pobočka v Liberci:

- telefonicky na čísle: 48 52 38 111
- informační centrum: 48 52 38 212, 302
- e-mail informační centrum: infocentrum@ksoud.lbc.justice.cz
- e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
- faxem na čísle: 48 52 38 320
- datovou schránkou: tx5bkr9
- poštou na adresu Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,
- ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec