Přejít k obsahu

Okresní soud v Karviné

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

 

19 Spr 1798/2021

Opatření předsedkyně okresního soudu

 

V souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. července 2021

Č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN vydávám toto opatření:

 

1.   Do budovy okresního soudu v Karviné a Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově je umožněn s účinností od 2. 8. 2021 vstup pouze osobě s ochranou dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FF2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének; veřejnosti pak rovněž po provedení dezinfekce rukou. 

 

2.  Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb v budovách soudu bez ochranných prostředků specifikovaných v bodě 1. s výjimkou zaměstnanců a soudců po dobu výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.

 

3.   Povinnost mít ochranu dýchacích cest se nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021 a současně se k uvedenému datu ruší opatření vydané dne 1. března 2021 pod 19 Spr 479/2021.

 

Karviná 2. srpna 2021

 

JUDr. Pavlína Jurášková
předsedkyně okresního soudu

 

 

VIDEOKONFERENCE

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově lze zarezervovat pouze ve středu od 12:00 do 16:00 a pátek od 7:00 do 13:00 hodin.

Kontaktní osoba: Renáta Blaniková
Tel: 596 498 440

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné lze zarezervovat bez omezení.

Kontaktní osoba: Monika Vašková
Tel: 596 390 124

 

 

Okresní soud v Karviné

Ulice: park Bedřicha Smetany 176/5
Obec: Karviná-Fryštát
PSČ: 733 31
Tel: 596390111
Fax: 596312491
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné

 

 

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

Ulice: Dlouhá Třída 1647/46a
Obec: Havířov-Podlesí
PSČ: 736 01
Tel: 596 498 111
Fax: 596 498 150
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

 

Vedení soudu

Informační oddělení

Sekretariát soudu

Elektronické podatelny

Pobočka v Havířově

Ostatní