Přejít k obsahu

Okresní soud v Jihlavě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Styk s veřejností okresního soudu

 

 

Budova okresního soudu se nachází v centru Jihlavy. 

Hlavní vchod do budovy okresního soudu je z ulice tř. Legionářů.

Při vstupu do budovy musí každý účastník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení.

Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy hlavním vchodem, kde příslušník justiční stráže zajistí doprovod k výtahu umístěnému v 1. podlaží.

 

Přístupnost budov Okresního soud v Jihlavě (podrobná tabulka)

 

Podatelna okresního soudu je v 1. podlaží budovy u vchodu. 

Úřední deska okresního soudu je v 1. podlaží budovy u schodiště. 

 

Nahlížet do spisu a informace  - informační  centrum   ( přímý telefon 567563133 a 567563134 )

Elektronická podání

Podání ústních stížností  je možné u předsedy okresního soudu v následujících úředních hodinách:  čtvrtek od 8.00 do 10.00 hod   

 

 

 

 

 

Notáři v obvodu okresního soudu

Mgr. Ludvík Vinopal, Jihlava, Husova 26

JUDr. Parkanová Ivanka, Jihlava, Masarykovo nám. 9

JUDr. Pavlincová Jana, Jihlava, Benešova 8

JUDr. Trojanová Jaroslava, Jihlava, Farní 4 

 

Soudní exekutoři v obvodu okresního soudu  

Mgr. Karafiát Radek, Jihlava, Královský vršek 25

JUDr. Sárová Marie, Jihlava, Plk. Švece 8