Přejít k obsahu

Okresní soud v Jihlavě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Předběžné opatření

Okresní soud v Jihlavě,tř. Legionářů 9a , 587 26 Jihlava,

tel. 56 7563 111, fax 567 563 101, e-mail: podatelna@osoud.jia.justice.cz

 

Spr 1178/2009                                                   Jihlava 1.11.2009

 

 

 

Podávání návrhu na nařízení předběžného opatření

 

 

 

        V pracovní době je nutno návrh na předběžné opatření podat přímo na podatelně soudu.

 

            Mimo pracovní dobu lze podat návrh na bezodkladné rozhodnutí o předběžném opatření , mimo rozhodnutí podle § 76a, za podmínek stanovených zákonem písemně soudci, který koná službu v rámci pracovní dosažitelnosti a nebo faxem. Vždy po předchozí telefonické domluvě se soudcem na služební telefon .

 

číslo služebního telefonu – 732 756 771

číslo faxu                             567 563 101

 

účet pro složení jistoty ve výši 10.000 Kč , v obchodních věcech 50.000 Kč

                 6015-1926681/0710 – ČNB Brno

 

variabilní symbol – rodné číslo složitele / fyzická osoba/

                                IČ složitele / právnická osoba /