Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

platné od 12. října 2020

         

VSTUP DO BUDOVY SOUDU

 

Zakazuje se vstup veřejnosti do budov soudu na ulici Velkomoravská i Sadová, s výjimkou osob předvolaných k jednáním, právních a zákonných zástupců těchto osob, a zástupců orgánu sociálně právní ochrany dětí.

 

Zákaz vstupu se nevztahuje na členy bezpečnostních sborů ČR v souvislosti s plněním jejich služebních úkolů, pracovníky notářských úřadů v obvodu OS Hodonín, pracovníky resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, krizového řízení státu a na osoby, kterým vstup povolí předseda nebo místopředsedové soudu.

 

Při vstupu do budov soudu je každý povinen použít dezinfekci rukou, v průběhu pobytu v budovách nosit ochranu dýchacích cest (s výjimkou jednacích síní, kde je rozhodnutí o této povinnosti vyhrazeno předsedovi senátu), a dodržovat vzájemné rozestupy nejméně 2 metry.

 

ÚŘEDNÍ DOBA

 

Úřední doba kontaktních míst určená pro styk s veřejností:

(informační oddělení, podatelna, pokladna)

 

PONDĚLÍ

08:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

 

STŘEDA

08:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

 

Mimo uvedenou dobu lze podat pouze návrh na vydání předběžného opatření; v případě tohoto návrhu kontaktuje podatel justiční stráž, která stanoví další postup.

 

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ

 

Informační oddělení poskytuje informace pouze telefonicky, písemně či elektronicky. Osobní návštěva informačního oddělení je možná pouze po předchozím telefonickém objednání, a to výhradně ve výše uvedené úřední době.

PODATELNA

 

Upřednostňuje se písemný, elektronický a telefonický kontakt se soudem před kontaktem osobním. Výrazně se doporučuje využívat vzdálený způsob podání (elektronicky, prostřednictvím pošty).

 

POKLADNA

 

Pokladna přijímá hotovostní platby výhradně v souvislosti se skládáním jistot na předběžné opatření, veškeré ostatní platby se přijímají bezhotovostně.

 

 

 

SOUD PREFERUJE PŘÍJEM VŠECH PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

 

 

Soud upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 

KONTAKTY

 

telefon: +420 518 307 211

             +420 518 307 212

 

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

fax: +420 518 321 218 (budova Velkomoravská)

       +420 518 307 265 (budova Sadová)

 

datová schránka:  4t3abh5

 

poštovní adresa: Okresní soud v Hodoníně, Velkomoravská 4, Hodonín, 695 01      

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

V případě úhrady příslušného poplatku, kdy účastníku řízení není známo bankovní spojení a variabilní symbol, je možnost úhrady bezhotovostně.

 

Dotazy k  platbě jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailů:     

jkolarikova@osoud.hod.justice.cz

jsupova@osoud.hod.justice.cz

 

 

 

popř. na tel. číslech: 518 307 215, 736 435 939

 

 

ADVOKÁTŮM NEJSOU ZAPŮJČOVÁNY TALÁRY

 

                                                      

 

 

 

 

 

Okresní soud v Hodoníně

Velkomoravská 4

695 46  Hodonín

 

 

tel.: +420 518 307 211

       +420 518 307 212

fax: +420 518 321 218

datová schránka: 4t3abh5

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

 

 

Okresní soud v Hodoníně 

civilní odd.

Sadová 4

695 46  Hodonín

 

tel.: +420 518 307 211

       +420 518 307 212

fax: +420 518 307 265

datová schránka: 4t3abh5

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

 

Informační centrum
Tel: 518 307 211, 518 307 212 - polední přestávka 11:30 - 12:00

 

Tiskový mluvčí
Tel: 518 307 221
E-mail: mluvci@osoud.hod.justice.cz

 

Předseda okresního soudu
Tel: 518 307 228

 

Místopředsedkyně okresního soudu

(úsek trestní, dědický, exekuční)
Tel: 518 307 246

 

Místopředseda okresního soudu

(úsek civilní)
Tel: 518 307 291

 

 

Ředitelka správy soudu
Tel: 518 307 227

 

Účtárna
Tel: 518 307 215

 

Vymáhající úřednice
Tel: 518 307 257