Přejít k obsahu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace k uvedeným formulářům:

- pro vylnění formuláře ve formátu PDF použijte aplikaci Adobe Acrobat Reader,

- v aplikaci Adobe Acrobat Reader změňte nastavení pomocí menu Úpravy -> Předvolby -> Formuláře, zde zaškrněte všechny předvolby (»viz obr.) a potvrďte volbou OK,

- má-li navrhovatel/opatrovník/žadatel zřízenu datovou schránku (»info), může vyplněný formulář ve formátu PDF (»info) zaslat do datové schránky okresního soudu.

Formuláře - opatrovnické oddělení:

» pokyny k vyplnění návrhu pro opatrovnické řízení.

Návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné a běžné výživné

formulář ve formátu PDFformulář ve formátu DOC
Návrh na úpravu styku formulář ve formátu PDFformulář ve formátu DOC
Návrh na zvýšení nebo snížení výživného formulář ve formátu PDFformulář ve formátu DOC
Návrh na úpravu poměrů formulář ve formátu PDFformulář ve formátu DOC
Návrh na omezení svéprávnosti formulář ve formátu PDFformulář ve formátu DOC
Roční zpráva opatrovníka - vyúčtování správy jmění opatrovance formulář ve formátu PDF
Soupis spravovaného jmění opatrovance formulář ve formátu PDF
 

Formuláře - trestní oddělení:

* na základě odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl oprávněné osobě majetkový nárok (»info).
Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti – řízení motorových vozidel formulář ve formátu PDF
Žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok podle § 323 trestního řádu (z jiných než zdravotních důvodů) formulář ve formátu PDF
Žádost o zahlazení odsouzení dle výpisu (opisu) z evidence Rejstříku trestů formulář ve formátu PDF
Žádost o uspokojení majetkového nároku* formulář ve formátu DOC

Formuláře - ostatní:

Žádost o splátky, sociální a majetkové poměry formulář ve formátu PDF, varianta A
formulář ve formátu PDF, varianta B, pro ruční vyplnění